Til hovedinnhold
Viser 161–180 av 215 treff.
Velg visningsmodus
 • Dohkka mii dearvvaha, "Dearvvat mu", "deaddil mu julggiid, gieđaid, oaivvi ja guldal"

  Sámi dohkká - sámegielat dohkka stoahkamii(Konkret materiell)

  Sámegielat dohkká mas leat iešguđetlágan jienat, sánit ja lávlagat mat heivejit bures máná stoahkamii.

 • Dåhkko

  Sáme dåhkko - sámegielak dåhkko(Konkret materiell)

  Sámedåhkko måttijn jienajn, bágoj ja lávllagij ma máná ståhkamijda buoragit hiehpi.

 • Appikon en gutt

  AÁBC-sánit davvisámegillii/nordsamisk(App)

  AÁBC-sánit lea app mii veahkeha máná oahppat lohkat go guldalit bustávvajietnadagaid ja sániid.

 • Forside av 6-16

  6-16 jahkásaččaid giella(Kartleggingsmateriell)

  Språk 6-16 er en screeningtest som kan identifisere barn og ungdom med språkvansker og som bør henvises for videre kartlegging. Screening er den raskeste, letteste og mest effektive metoden for å identifisere barn som trenger videre språkutredning.

 • Appikon tastatur med samisk flagg over

  Skuvlačála(App)

  Lag tekster med appen Skuvlačála og få lest opp bokstavlyd og ord når de skrives.

 • Appikovdna: Boallobeavdi ja sámi leavga mas čuožžu davvisami

  Skuvlačála davvisámegillii/nordsamisk(App)

  Skuvlačála applikašuvnnain sáhtát ráhkadit teavsttaid, ja seammás gullat jietnadagaid, sániid ja cealkagiid čáledettiin.

 • Forside

  Stoahkan ja gulahallan – Vuosttaš ovdánanjagiid davvisámegiella/nordsamisk(Kartleggingsmateriell)

  Dárkun ja mo pedagogalaččat geavaha stoahkama mánáide geain ii leat dahje lea juogalágan doaimanhehttehus.

 • Logo til kartleggingsprøven

  Begrepsforståelse - kartleggingsprøve(Kartleggingsmateriell)

  Begrepsforståelse er en kartleggingsprøve som kartlegger barnehagebarn og barn i første halvdel av første klasse og deres forståelse av begreper som tid, rom og matematiske begreper.

 • Forside bok

  Fievrrut – Fievro - Vuajastahkh ord- og begrepsbok(Bok/hefte)

  Fievrrut – Fievro – Vuajastahkh er en ord- og begrepsbok som er tilpasset barn i begynneropplæringen.

 • Lávllagirji veahkkegielain davvisámegillii/nordsamisk(Bok/hefte)

  Lávllagirjji ulbmil lea veahkehit mánáid erenoamážit oahppat ja áddet sániid.

 • Engstelig jente med lærer animert bilde

  Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet(Nettressurs)

 • Illustrasjon. Logo, en bok med en saks.

  Book Creator temaside(App)

  Med denne verktøy-appen lager du elektroniske bøker. Du kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv produsere bøker

 • Sámi Sarepta 2(App)

  Sámi Sarepta 2 er et ordbehandlingsprogram som er tilpasset brukere med særskilte behov. Innhold till programmet fylles inn etter brukerens behov.

 • Logo AÁBC-alfabehta

  AÁBC-alfabehta(App)

  AÁBC-alfabehta er app som kan hjelpe barn til å lære samiske bokstaver og tilhørende lyder. Appen passer for barn i førskolealder og i begynneropplæringen i skolen.

 • To barn som sitter ved et bål langs kanten av en elv.

  logas.no(Nettressurs)

  Logas er et nettbasert, interaktivt læremiddel du kan bruke i begynneropplæringen i nordsamisk.

 • To voksne og to barn på tur i skogen sammen med en hund.

  SIM - samisk kartleggingsmateriell(Kartleggingsmateriell)

  Kartleggingsmateriell på samisk for barn i førskolealder. Med kartleggingstesten SIM kan du som pedagog undersøke hvordan samiskspråklige barn oppfatter visse grammatiske former.

 • Skjermdump video

  Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?(Video)

  Animasjonsfilm om hva lærere kan bidra med for å gi elever med stamming en bedre hverdag.

 • Hovedbilde tekst: stamming i skolen

  Temaside stamming i skolen(Nettressurs)

 • Foto av forside testmateriell

  Nordsamisk fonemtest(Kartleggingsmateriell)

  Nordsamisk fonemtest er revidert og fornyet etter den forrige samiske fonemtesten, som ble publisert i 2009.

 • Davvisámegiel fonemtesta(Kartleggingsmateriell)

  Davvisámegiel fonemtesta lea ođasmahttojuvvon ovddeš sámegiel fonemteasttas, mii almmuhuvvui 2009:s.