Til hovedinnhold
Viser 41–60 av 902 treff.
Velg visningsmodus
 • Logo Norsk tidsskrift for logopedi

  Kartlegging av afasi: Hva gjør logopeder i Norge?(Artikkel)

  I hvilken grad kartlegger logopeder språk- og kommunikasjonsvansker hos personer med afasi? Og hvilke verktøy bruker de i dette arbeidet? Artikkel med resultater fra en spørreundersøkelse blant norske logopeder.

 • Logo med tekst Spesialpedagogikk

  Identitet og selvfølelse hos ungdom som har en synsnedsettelse(Artikkel)

  Undersøkelse om hvordan ungdom som har en synsnedsettelse, beskriver seg selv, og hvordan de konstruerer fortellingene om sine egne liv.

 • En jente står ved komfyren og rører i en gryte.

  Måltidet i barnehagen(Bok/hefte)

  Prosjektrapport fra samarbeid mellom Statped og Ekholt barnehage i Rygge kommune.

 • Logo tidsskriftet Spesialpedagogikk

  Elektroniske lærebøker – et reelt alternativ for elever med synshemming?(Artikkel)

  Elektroniske lærebøker i de fire testede produktene BrettBoka, Smartbok, Unibok og d-bok er ikke er et reelt tilbud til elever som er blinde.

 • Gutt lukker øynene og lener hode mot tavle

  Aspects of Learning for Individuals with JNCL or CLN 3 Disease(Artikkel)

  This paper addresses some findings and experiences from The Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis and Education Project (2014–2017). Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (JNCL) is also called CLN3 disease, Spielmeyer-Vogt Syndrome and Batten Disease. 

 • Tre elever ser på PC-skjerm

  Omvendt undervisning(Nettressurs)

 • gutt som trykker på iPad

  Sosial fungering med nettbrett og mobil(Nettressurs)

 • registrerenvuogádat

  Habtool -davvisámegiella(Kartleggingsmateriell)

  Habtool lea registreren- ja kártenávnnas. Sáhttá geavahuvvot go  ráhkadat individuála plána (IP) ja  individuála oahppoplána (IOP) addin dihtti mánáide ja nuoraide geain lea autisma kvalitatiivva skuvlafálaldaga.

 • Fire elever som er ute og spiller Pokemon Go med nettbrett.

  Pokémon Go - en inngang til læring(Artikkel)

  Pokémon Go er en spill-app som har fått mange ut på tur. For de fleste som spiller Pokémon Go, er dette en fritidsaktivitet. Flere steder har lærere brukt spillet som utgangspunkt for å legge til rette for læring. På Strømme skole i Kristiansand har 5. trinn jobbet med dette som prosjekt i ei uke.

 • Logo AÁBC-alfabehta

  AÁBC-alfabehta davvisámegillii/nordsmisk(App)

  AÁBC-alfabehta lea appa mii veahkeha máná oahppat sámegiel bustávaid ja daid gullevaš jietnadagaid. appa heive mánáide vuođđoskuvllas ja álgolohkan oahpahusas skuvllas. Sii besset iešheanalaččat dahje earáin ovttas geahččaladdat ja oahpat guldalit sámegiel jietnadagaid.

 • Sámi sarepta 2 davvisámegillii/nordsamisk(App)

  Sámi Sarepta 2 lea sátnegieđahallan- ja gulahallanprográmma mii lea heivehuvvon geavaheddjiide geain lea earenomáš dárbbut. Sisdoallu prográmmii devdojuvvo geavaheaddji dárbbuid mielde.

 • Tittelbilde Hvordan knuse noen vegger som står igjen fra gamleskolen. Om bruk av digitale verktøy for ¨styrke inkluderende fellesskap.

  Hvordan knuse noen vegger som står igjen fra gamleskolen? Del 2(Video)

  Samtale om bruk av digital didaktikk for å styrke inkluderende fellesskap. Videoforelesning fra SPOT 2021.

 • Tittelbilde om å finne flokken sin i gaming.

  Om å finne flokken sin i gaming - Hva definerer et verdifullt liv?(Video)

  Videoforelesning fra SPOT 2021.

 • Forsidebilde med tittel og bilder av snakkebobler

  Comprehensive Aphasia Test (CAT)(Kartleggingsmateriell)

  Comprehensive Aphasia Test (CAT) er et kartleggingsverktøy for logopeder som arbeider med personer med afasi.

 • Forside med tittelen At være barn og ung med Usher Syndrom

  At være barn og ung med Usher syndrom(Bok/hefte)

  I dette heftet kan du lese om Usher syndrom fra persepektivet til barn og unge.

 • Forside støttemateriell

  Sånn vil jeg ha det(Bok/hefte)

  Støttemateriell for samtale om hvordan barn med autismespekterforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom vil ha det på skolen og skolefritidsordningen.

 • Skjermdump av nettressurs

  Bokstavering(Nettressurs)

  Klarer du å avlese hvilke ord Thomas bokstaverer? Kom igjen, prøv da vel …

 • legobrett

  Legobrett(Konkret materiell)

  Bokstavbrett med punktskrift på legoklosser. Legoklossene står i alfabetisk rekkefølge. Eleven lager ord og setninger med legoklossene. Ved å lime bokstavene i visuell skrift på klossene, kan flere elever samarbeide med eleven som bruker punktskrift.

 • Appikon - gammel mann med hvitt skjegg

  Old Man´s Journey(App)

  Old Man´s Journey er et spill med kun musikk og billedlige instruksjoner. Spillet har mange egenskaper som gjør at det egner seg godt som en inkluderende læringsaktivitet. 

 • Samarost 3 appikon liten fatasifigur som spiller på blåseinstrument

  Samorost 3(App)

  Samarost 3 er et spill med kun musikk, lyder og billedlige instruksjoner. Spillet har mange egneskaper som gjør at det egner seg godt som en inkluderende læringsaktivitet.