Til hovedinnhold
Viser 641–660 av 902 treff.
Velg visningsmodus
 • forside på artikkel

  Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen(Artikkel)

  Artikkel om cochleaimplantat og samhandling mellom barn i barnehagen.

 • Omslag hefte

  CI - og hva så?(Bok/hefte)

  Rapport fra tverrfaglig utvalg for en samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat.

 • Lek lytt og lær omslag

  Lek, lytt og lær(DVD)

  Erfaringsfilm og veiledning om lytte- og talestimulering i hverdagen for barn med hørselstap.

 • Artikkel ikon

  Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov (Artikkel)

  Artikkel om utfordringer og muligheter i planlegging og samarbeid om overgang for barn med spesialpedagogiske behov. 

 • Forside Deltakelsesfokusert IOP

  Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker(Veileder)

  Her kan du laste ned et veiledningshefte og en IOP-mal som kan brukes av pedagogiske team som skal lage individuelle opplæringsplaner (IOP) for elever med omfattende og kombinerte lærevansker. 

 • tre gutter som er på skolen; snakker i mikrofon, løfter planker, er i et materialrom

  Investt – film om utvidet praksis i videregående skole(Video)

  Filmen Investt handler om dropout-problematikk og prosjekterfaringer knyttet til et EU-prosjekt der Statped har vært involvert. 

 • Lingdys, norsk flagg

  Lingdys (App)

  Lingdys er et skrivestøtteprogram fra Lingit. Det gir både visuell- og auditiv støtte. Forslagene til ord kommer opp i et eget vindu og brukeren bestemmer selv hvor mange ord som skal komme opp i forslagslisten. Det er også mulig å få lest opp ordforslagene. 

 • fire elever som jobber sammen på iPad rundt et bord, glede.

  Inkluderende verktøy i spesialundervisningen(Video)

  På Hop skole på Askøy gjør de seg gode erfaringer med nettbrett og bevisst bruk av apper i spesialundervisningen. 

 • Kalender i punktskrift

  Kalender i punktskrift(Konkret materiell)

  Liten og hendig lommekalender i punktskrift med ukenummer og datoer for mandag, onsdag og fredag (MOF – derfor tilnavnet MOF-kalenderen). Det er lett å regne seg fram til resten av datoene. Kalenderen viser i tillegg noen viktige merkedager.

 • QR-kode

  QR-koder(App)

  Tips og ideer til hvordan du kan bruke QR-koder for å tilrettelegge for læring i barnehagen, grunnskolen og videregående.

 • Mange forskjellige appikoner

  Verktøyapper i matematikk(App)

  Tips og ideer til bruk av verktøyapper i matematikk.

 • Numbers(App)

  Appen Numbers er et regneark som kan brukes i mange fag, forskjellige aldersgrupper og kan tilrettelegges for ulike behov.

 • Geoboard(App)

  Geoboard er en verktøy app du kan bruke i arbeid med geometri.

 • Appikon Number Frames

  Number Frames(App)

  Med Appen Number Frames kan du bruke rutenett og figurer for å konkretisere og visualisere i arbeid med matematikk.

 • Number Line(App)

  Lag dine egne tallinjer med Number Line og få tips til pedagogisk bruk av appen.

 • Number Pieces og Number Pieces Basic(App)

  Bruk plassverdibrikker som visuell støtte i arbeid med matematikk.

 • TegnStart forside

  TegnStart(Nettressurs)

  TegnStart er interaktive program for desktop PC, med mange ulike aktiviteter for en intensiv språklæring. Serien er ment som selvstudium i tegnspråk for nybegynnere, men den egner seg også til bruk i organisert tegnspråkundervisning.
  TegnStart har vært en populær programserie helt siden 2004, da TegnStart1 ble lansert. Serien har fram til nå kun vært tilgjengelig på Windows PC’er, men nå er serien også tilgjengelig for alle som bruker Mac.

  TegnStart er et interaktivt program med mange ulike aktiviteter for å lære seg norsk tegnspråk.

 • To elever som jobber sammen på en iPad

  Digitale tankekart som visuell støtte(Video)

  På Mo ungdomskole i Mo i Rana brukes digitale tankekart til å strukturere fagstoffet og som visuell støtte i undervisningen.

 • Forside publikasjon En av flokken

  En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger(Bok/hefte)

  Forskningsrapport om funn i prosjektet «Inkludering av barn og unge med sansetap i skole og fritid». Prosjektet har flere bidragsytere fra Statped. Det er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning AS på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 • Forside Sosiale historier - figur holder puslespillbrikke

  Sosiale historier som metode (Bok/hefte)

  Boken tar for seg mennesker med ulike grader av vansker med å forstå og handle hensiktsmessig i sosiale situasjoner. For mange av disse vil det å bruke sosiale historier kunne bidra til at de forstår og takler situasjonene bedre.