Til hovedinnhold
Viser 861–880 av 900 treff.
Velg visningsmodus
 • To voksne og to barn på tur i skogen sammen med en hund.

  SIM - samisk kartleggingsmateriell(Kartleggingsmateriell)

  Kartleggingsmateriell på samisk for barn i førskolealder. Med kartleggingstesten SIM kan du som pedagog undersøke hvordan samiskspråklige barn oppfatter visse grammatiske former.

 • Forside, International Journal of Language & Communication Disorders

  International Patterns of the Public Awareness of Aphasia(Artikkel)

  Folk vet relativt lite om afasi, og kunnskapsnivået varierer. Flere hundre personer i Norge og fem andre land til har svart på den hittil største undersøkelsen om kunnskap om afasi. Resultatet følger tidligere undersøkelser. 

 • Fire barn står sammen. To av dem holder en vr-brille som de ser inn i.

  Virtuell virkelighet(Nettressurs)

 • Logo med tekst Spesialpedagogikk

  Hvem skal bryte tausheten i rommet?(Artikkel)

  Artikkel om tidlig innsats ved kronisk, progredierende synstap hos barn og unge som har arvelig netthinnedegenerasjon. Tidlig innsats er ikke nødvendigvis massive tiltak, men foreldre og barn/unge trenger mulighet til å bryte taushet og få informasjon nok til å velge veien videre. 

 • Engstelig jente med lærer animert bilde

  Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet(Nettressurs)

 • Skjermdump. Struktur og forutsigbarhet i det digitale klasserommet

  Struktur og forutsigbarhet i det digitale klasserommet(Video)

  Oda Bøthun og Siw Klemetsen, Statped. Videoforelesningen er fra SPOT 2019.

 • Bilde av kartleggingstesten PVles. Setninger på samisk som blir mindre og mindre.

  PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet(Kartleggingsmateriell)

  PVles er en prøve hvor en undersøker lesefunksjonen. Det kan gi informasjon om hvordan ulik tekststørrelse påvirker lesefunksjonen på en bestemt avstand. Resultater fra lesetesten sammen med resultater fra visus tester gir verdifull informasjon om synet og hvordan personen bruker synet.

 • Forside

  Stoahkan ja gulahallan – Vuosttaš ovdánanjagiid davvisámegiella/nordsamisk(Kartleggingsmateriell)

  Dárkun ja mo pedagogalaččat geavaha stoahkama mánáide geain ii leat dahje lea juogalágan doaimanhehttehus.

 • Logo til kartleggingsprøven

  Begrepsforståelse - kartleggingsprøve(Kartleggingsmateriell)

  Begrepsforståelse er en kartleggingsprøve som kartlegger barnehagebarn og barn i første halvdel av første klasse og deres forståelse av begreper som tid, rom og matematiske begreper.

 • Illustrasjon. Logo, en bok med en saks.

  Book Creator temaside(App)

  Med denne verktøy-appen lager du elektroniske bøker. Du kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv produsere bøker

 • Lettlestbøker

 • Hovedbilde tekst: stamming i skolen

  Temaside stamming i skolen(Nettressurs)

 • Skjermdump video

  Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?(Video)

  Animasjonsfilm om hva lærere kan bidra med for å gi elever med stamming en bedre hverdag.

 • Forside kartleggingsmateriell

  Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide ja 5.-10. ceahki ja joatkkaskuvlla ohppiide(Kartleggingsmateriell)

  Dynámalaš kártengeahččaleapmi gávdnu sihke 1.-5.luohká ohppiide ja ohppiide 5.-10 luohkái. Geahččaleapmi addá buori ja relevánta dieđuid go galgá čađahit heivehuvvon oahpahusa.

 • Temaside om digital lese- og skrivestøtte(Nettressurs)

  På denne temasiden finner du informasjon og tips til pedagogisk bruk av teknologi for elever med lese- og skrivevansker.

 • Logo RI-5

  RI-5 davvisámegillii(Kartleggingsmateriell)

  RI -5 (Riska Indeaksa 5) lea kártenreaidu mii geavahuvvo cehkiid mielde dárkumis máná vejolaš giellaváttisvuođaid. Dat lea veahkkeneavvu gávnnahit dysleksiija riskka nu árrat go vejolaš.

 • Logo RI-5

  RI-5 - julevsábmáj(Kartleggingsmateriell)

  RI -5 (Risiko Indæksa 5) la guoradallamvædtsak mij aneduvvá oassen jali lávkken gå galggá dárkustallat mánájt gejn soajttá gássjelisvuoda gielajn. Dát viehkkenævvo aneduvvá váj árrat vuojnná jus mánán la dysleksijja risikoa.

 • Skjermdump video

  Ulike måter å bruke film på(Video)

  Webinar om ulike måter å bruke film på for å tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet, for pedagoger i barnehage og skole.

 • Leser punktskrift

  Digitale ressurser for blinde samiske brukere(Artikkel)

  Det finnes flere digitale ressurser å ta i bruk for samisk språklige blinde barn og elever. Her finner du en oversikt.