Til hovedinnhold

Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

Se video/filmsnutt som veileder om hvordan du som er lærer, kan bruke talesyntese og få et talende tastatur som leser opp bokstavlyden når du jobber med lese- og skriveopplæring i barneskolen.

  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Lese- og skrivevansker, Norsk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Filmer (video), Erfaringsfilmer

STL+ går ut på at barnet får lest opp bokstavlyden når de bruker tastaturet.

Metoden har vært brukt spesialpedagogisk overfor barn med lese- og skrivevansker, men erfaring viser at mange barn som gjør sine første erfaringer med skriftspråket, kan profitere på denne metoden. I Vindafjord kommune har Imsland skule erfart at elevene knekker lesekoden raskere.

‒ En av gevinstene ligger også i at tekstene får relevans for elevene ved at de selv produserer tekst, og at vi har språksamtaler og dialog rundt det de skriver, sier Bodil Imsland, som jobber på småtrinnet på Imsland skule.

Mange skoler har allerede talesyntese på pc-ene sine. Hvis skolen ikke har talesyntese er Sandefjordsportalen en gratis ressurs som egner seg godt til STL+. Gå til Sandefjordsportalen her.

Eksempler på programmer med talesyntese som gir bokstavlyd, er