Til hovedinnhold

Afasi – praktiske råd om det å snakke sammen

Veileder om hvordan samtale med personer med afasi.

Mennesker rundt et bord, noen tegner, skriver og leser.
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk
  3. Format: PDF
  4. Forfatter: afasiteamet,  Statped (2006). Illustrasjoner: Kirsten Berrum
  5. Utvikler: Statped

"Det viktigste er at vi greier å formidle det vi har lyst til å si, på en slik måte at det blir forstått av den andre. Det er langt mindre viktig hvordan denne formidlingen skjer." Slik innledes teksten i denne folderen. Folderen gir enkle råd med tanke på samtaler med personer med afasi. Den er illustrert ved enkle og informative blyanttegninger. Målgruppen er pårørende, besøksvenner, logopedstudenter, fagpersoner og andre.