Til hovedinnhold

Afasi og veiledning i å dokumentere praksis

Veilederen tar opp utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med afasirammede og legger vekt på dokumentasjon av praksis.

Forside, bilder av mur og tau.
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Afasi, Veiledere, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 37 sider
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2005
  5. Forfatter: Margit Corneliussen

Veiledningen beskriver framgangsmåter logopeder kan bruke for å dokumentere afasiundervisningen. Hensikten med å dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon av framdriften i de praktiske tiltakene er et nødvendig grunnlag for behovsvurderinger i forbindelse med sakkyndige uttalelser, rapporter og planlegging av undervisningen. Heftet gir praktiske eksempler.

Veilederen er laget med tanke på logopeder, men kan også være aktuell for andre spesialpedagoger.