ALLE MED | www.statped.no

ALLE MED

Digital versjon av observasjonsskjema ALLE MED til bruk i barnehagene.

Fakta og tilgjengelighet

seks barnehagebarn som står på rekke, med teksten Alle Med under

Kategori: Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Tidlig innsats

Språk: Norsk

Systemkrav: Web og iOS 6.0 eller nyere,  Android 4.0 eller nyere.

Utvikler: Info Vest Forlag

Alle Med er enkelt å bruke og lett å forstå. Alle Med gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenheng mellom språklig og sosial kompetanse. Observasjons-skjema dekker barnets seks utviklings-områder: Språk, lek, sosio-emosjonell, hverdagsaktiviteter, trivsel og sanse-motorisk utvikling.

Observasjonsskjemaet må brukes sammen med håndboken ALLE MED. Det finnes også en papirversjon av observasjonsskjemaet. Håndboken og papirversjon av skjemaet bestilles på www.infovestforlag.no.

Forfattere: Inger Kristine Løge, Karina Leidland, Mette Mellegaard, Aud Harriet Sleveland Olsen og Torill Waldeland               

Relaterte læringsressurser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!