COCAF-4 | www.statped.no

COCAF-4

Sjekkliste for løpsk tale og sekundære symptomer.

Fakta og tilgjengelighet

Bilde med navn på sjekklisten og statpedlogo

Kategori: Språk/tale, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Taleflytvansker, Løpsk tale

Språk: Norsk og engelsk

Pris: Gratis

Format: PDF

Forfatter: Orginal etter David Ward (2019). Norsk oversettelse ved Sønsterud, Hoff og Hestmann Melle.

Utgiver: Statped (2020)

COCAF-4 er et screeningverktøy som består av punkter delt inn i kategoriene:

  • talehastighet og taleflyt
  • artikulasjon
  • språk og språklig flyt
  • uorganisert tenkning
  • skriving
  • oppmerksomhet
  • andre nonverbale symptomer.

Formålet er å gi logopeden en rask og enkel screening av det som vurderes som primære symptomer til løpsk tale i tillegg til sameksisterende og sekundære symptomer som ofte kan opptre sammen med løpsk tale. 

CPCAF-4 er et tilsvarende screening-materiell som PCI (Predictive Cluttering Inventory). COCAF-4 inneholder aspekter som er obligatoriske kjernesymptomer som skal være tilstede i en diagnose. Videre inneholder både COCAF-4 og PCI flere aspekter som ikke utgjør kjernesymptomene, men som ofte kan relateres til løpsk tale. Disse aspektene bør ikke nødvendigvis være tilstede hos alle personer med løpsk tale, og vurderes som tilleggssymptomer. 

Det er viktig å understreke at disse verktøyene ikke alene kan gi en diagnose, men sjekklistene PCI eller COCAF-4 er gode redskaper som vi anbefaler å bruke sammen med andre relevante kartleggingsverktøy. Vi understreker at all kartlegging bør vurderes innenfor en helhetlig og individuell forståelsesramme.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!