Til hovedinnhold

Comprehensive Aphasia Test (CAT)

Comprehensive Aphasia Test (CAT) er et kartleggingsverktøy for logopeder som arbeider med personer med afasi.

Forsidebilde med tittel og bilder av snakkebobler
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Kartleggingsmateriell
  2. Utgiver: Novus

CAT er en generell afasitest, som undersøker språklige ferdigheter i bredden, innenfor den kognitive nevropsykologiske tradisjonen. Testen består av tre deler: en kognitiv screening, språktester på enkeltords-, setnings- og tekstnivå, samt et spørreskjema om å leve med afasi. CAT-N er derfor den første norske afasitesten som kan sies å ta for seg både skadebaserte og konsekvensfokuserte problemstillinger.

CAT ble opprinnelig utgitt på engelsk i 2004. Den norske versjonen, CAT-N, har den samme oppbyggingen av deltester og testledd, men er grundig omarbeidet og oppdatert for å tilpasses norsk språk og kontekst av Nina Høeg, Monica Norvik, Ingvild Røste og Hanne Gram Simonsen.