GraphoGame | www.statped.no

GraphoGame

Med appen GraphoGame kan du lære å lese ved å koble bokstav med bokstavlyd.

Fakta og tilgjengelighet

Appikon, bokstavene gg

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), iOS, Android

Språk: Norsk, engelsk

Systemkrav: iOS 11.0 eller nyere. Android 4.1 eller nyere  Kan brukes på nettbrett og mobil.

Utvikler: GraphoLearn

GraphoGame er utviklet av leserforskere for å øve på koblingen mellom bokstav og tilhørende bokstavlyd. Appen inneholder også øvelser av ord med økende vanskelighetsgrad.   

 • GraphoGame er laget med tanke på elever som har dyslektiske vansker, men kan brukes av alle elever når de skal lære seg grunnleggende avkodingsferdigheter.

  Appen kan være et supplement i leseopplæringen. Gjennom korte økter med ulike spill trener du på koblingen mellom bokstav og tilhørende bokstavlyd. Etterhvert trener du enkeltord med økende vanskelighetsgrad. Med varierte oppgaver og positive tilbakemeldinger kan appen gi motivasjon til å spille lenger og bidra til at du får nok repetisjon av viktige basisferdigheter. Lærer kan hente ut informasjon om hvilke lyder, stavelser eller ord som eleven mestrer eller trenger å øve mer på.

  Et spøkelse og bokstavene "s" og "b" i hver sin boble. En gutt som skal velge bokstav.

  Bildet over er en skjermdump fra en spillaktivitet hvor en skal velge riktig bokstav.

  • La elevene jobbe sammen to og to i korte økter eller bruk appen ved stasjonsundervisning.
  • Bruk appen som et supplement ved intensive treningsopplegg for elever som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker.
  • Bruk spillerinfo som bakgrunn for tilpasninger og aktiviteter i undervisning og treningsopplegg.
 • Spillet er enkelt å bruke og du får hint om hva du skal gjøre. Ved oppstart oppretter du bruker og velger utseende på din figur. Gjennom ulike oppgaver og spill jobber du først med å koble lyd og tilhørende bokstavtegn. Ved å trykke på høyttalersymbolet nede i venstre hjørne kan du få gjentatt lyden du skal finne. Svarer du riktig får du positive bekreftelser og poeng. Poengene kan du bruke til å «kjøpe» for eksempel figurer/klistremerker i dyrebutikken eller ting for å endre utseendet på figuren din. Vanskegraden øker etter hvert og du går fra å koble enkeltlyder med bokstaver, videre til ord med to til tre lyder og etter hvert ord med enkel/dobbel konsonant og mer komplekse bokstavsammensetninger. Ved å trykke på spillerinfo og status for tilpasning, får lærer informasjon om den enkelte elev.

  Appen er utviklet av leseforskere ved University of Jyväskylä i samarbeid med internasjonale forskere og er laget i norsk versjon i forbindelse med forskningsprosjektet «På sporet» ved Lesesenteret i Stavanger. 

  • Slå av/på lyd eller juster lydstyrken på bakgrunnsmusikk og effekter.
  • Juster grafisk kvalitet, dersom du opplever at spillet kjører sakte.
  • Spillet har tale med skarre-r

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!