Inspiration Maps | www.statped.no

Inspiration Maps

Inspiration Maps er en tankekart-app der du kan legge inn bilde, tekst og tale. Den egner seg for alle elever, men særlig for dem som har flere typer av lærevansker.

Fakta og tilgjengelighet

Logo Inspiration Maps, en sky med tre piler til hver sin boble.

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iOS, Mac, Windows, Bokmål, Læringsstrategier, Lærevansker og utviklingshemming

Utvikler: www.inspiration.com

Inspiration Maps er godt egnet til å visualisere begreper og til å strukturere begrepene i over- og underkategorier. Dette er spesielt viktig for elever med språkvansker. Ved å legge inn tilpasset støtte i form av innlesing med egen stemme eller bilde, vil eleven kunne lage en god presentasjon på egne premisser.

 

Bruk av tankekart kan motivere elevene og gjøre dem aktive og deltakende i læringsprosessen. Ved å stimulere, oppfordre og legge til rette for undring, refleksjon, fabulering og problematisering vil elevenes motivasjon og læringsutbytte øke. Det vil også være viktig å lære elevene hvordan tankekartet kan brukes i ulike type læringsarbeid, som for eksempel begrepsinnlæring. Gode læringsstrategier gir økt læringsutbytte.

Kidspiraton Maps  og Kidspiration Lite er enklere alternativer til Inspiration Maps og egner seg til barn opp til 3. trinn. Appen fungerer som Inspiration Maps.

 • Appen er enkel og fleksibel å bruke, og er et gunstig verktøy for alle elever i læringsarbeidet. Den kan brukes til å:

  • aktivisere forkunnskap
  • idemyldre
  • organisere og strukturere
  • etablere læringsstrategier
  • disponere et skriftlig produkt
  • støtte muntlige fortellinger
  • presentere
  • automatisere og repetere ny kunnskap

  Les mer om digitale tankekart.

  • Sosial fungering: Appen kan brukes i arbeid med sosiale historier og oppskrifter.
  • Matematikk: Gi oversikt over matematiske tema, begrepsinnlæring med visuell og auditiv støtte, presentasjonsverktøy.
  • Med tankekart kan du aktivere elevenes forkunnskaper. Samtidig kan du få hjelp til å få oversikt over alle ideene dine. Kontroll og oversikt demper stress og øker kapasiteten til å være kreativ og å lære. Les mer på temasiden Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet
 • Alternative betjeningsløsninger; appen fungerer ved bruk av hodemus.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!