Literate screeningtest | www.statped.no

Literate screeningtest

Literate screeningtest er utviklet for å avdekke dysleksi hos ungdom og voksne.

Fakta og tilgjengelighet

Bildet viser en hengelås som er åpen.

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Kartleggingsmateriell

Utvikler: Professor i spesialpedagogikk Trude Nergård Nilssen

Utgiver: UiT-Norges arktiske universitet

Screeningtesten ble opprinnelig utviklet for å kartlegge foreldre som deltok i Dysleksistudien (The Tromsø longitudinal study of Dyslexia) ved universitetet i Tromsø med prosjektleder Trude Nergård Nilssen.  Testen er videreutviklet og normert på et representativt utvalg av elever i videregående skole (16-20 år) og voksne (> 24 år), til sammen 300 personer.

Om testen

Testen består av 6 deltester og tar 30 minutter å gjennomføre. Screeningstesten er en fullt digitalisert online-test som er utviklet uavhengig av plattform. Testen kan gjennomføres i hel klasse og som en individuell test. Resultatene foreligger umiddelbart etter endt testing. Råskårene blir automatisk konvertert til z-skårer som framstilles grafisk i et stolpediagram.  Screeningtesten har høy reliabilitet (målesikkerhet) .84-.92 (Cronbachs alpha) for de seks deltestene. Testen har også tilfredsstillende validitet. De statistiske beregningene viser at testen i 90% av tilfellene skiller mellom individer med og uten dysleksi. Testen krever sertifiseringskurs. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!