Til hovedinnhold

Logos – Test for kartlegging og diagnostisering

Logos er et digitalt verktøy for kartlegging av lesevansker og diagnostisering dysleksi.

Logo - Logos i blå snakkeboble
  1. Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Kartleggingsmateriell
  2. Utgiver: Logometrica
  3. Utvikler: Professor Torleiv Høien og dr. philos. Ingjerd Høien-Tengesdal.

Logos er tilgjengelig online og man kan teste med PC, Mac eller Chromebook. I testen finnes en oppdatert håndbok som gjør rede for hva forskningen vet om lesing, lesevansker og diagnostisering av dysleksi.

For å kunne benytte Logos må man være sertifisert. Spesialpedagoger, pedagoger som arbeider i skolen, logopeder og psykologer er kvalifisert til å sertifisere seg. Sertifiseringskurset er online. Logometrica retter sertifiseringsrapporter og utsteder sertifiseringsbevis.