Til hovedinnhold

Lommebokhistorien: Gjenfortellingstest for kartlegging av løpsk tale

Lommebokhistorien er en gjenfortellingstest ment for bruk på ungdom og voksne som en del av en bredere kartlegging av en mulig løpsk tale. Testen kan avdekke viktige aspekt ved taleflytvansken.

  1. Kategori: Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Kartleggingsmateriell, Løpsk tale, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 8 sider
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped. 2012.
  5. Forfatter: Oversatt og bearbeidet av Sønsterud/Hoff

Gjenfortellingstesten ble omgjort til en kartleggingstest for løpsk tale av Van Zaalen og Bochane i 2007. Gjennomføringen av Lommebokhistorien går ut på at testleder leser opp en standardisert historie, og klienten skal gjenfortelle historien uten hjelp.

Det blir gjort lydopptak og talen transkriberes etter gjennomføringen. Det medfølger et eget skjema for notering av testpersonens respons og talebrudd og et skårings-skjema der resultatene kan noteres og summeres. Analysen innebærer en trinnvis prosess som tar for seg vurdering av historiekomponenter, vurdering av riktig syntaks, vurdering av type taleflytbrudd og vurdering av prosentdel taleflytbrudd og ratio taleflytbrudd.

Ønsker du å lese mer om Løpsk tale kan du her lese artiklene "Er det løpsk tale, – og hva kan gjøres" del 1. og del 2. Artiklene har vært publisert i Norsk tidsskrift for logopedi i 2012.