Til hovedinnhold

Når lesing er vanskelig -leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne

Mange unge og voksne sliter med å mestre lesing i sin hverdag, å forstå norske tekster, eller de kan slett ikke lese. De trenger leseopplæring på grunnleggende nivåer og områder, tilrettelagt og tilpasset alder, ønsker og behov

En trapp med bokstavene a, b, c og d på hvert sitt trappetrinn.
  1. Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Bøker/hefter, Bokmål
  2. Språk: Bokmål
  3. Utgiver: Cappelen Damm, 2012
  4. Forfatter: Vigdis Refsahl

Refsahl presenterer et opplegg for grunnleggende leseopplæring tilpasset unge og voksne. Boka gir en kortfattet innføring i hva vi i dag vet om lesing, vansker, motivasjon, kartlegging og god undervisning, basert på forskning og teori. Denne kunnskapen omsettes i konkrete råd og verktøy for tilpasset undervisning på fire områder der lesing kan være vanskelig: avkoding, tempo og flyt, leseforståelse eller å lese for å lære. Boka er nyttig for studenter, lærere, veiledere og spesialpedagoger tilknyttet vidregående, yrkesfag, voksenopplæring eller opplæring i yrkeslivet, eller andre som jobber eller skal jobbe med unge og voksne som trenger leseopplæring.

"Når lesing er vanskelig -leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne" er skrevet av Vigdis Refsahl i Statped, og kan kjøpes i alle vanlige bokhandler.

ISBN: 978 82 023 727 05