Til hovedinnhold

NUMA: Newcastle University -  undervisningsmateriell for afasirammede

Originalmateriellet er evidensbasert og utarbeidet av logopeder ved universitetet i Newcastle upon Tyne.

Forside
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Bøker/hefter, Bokmål
  2. Språk: norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: Veiledningshefter (PDF) og oppgaver i zippet mappe (tidligere CD-ROM)
  5. Utgiver: Originalmateriellet er utarbeidet av logopeder ved universitetet i Newcastle upon Tyne. Det er oversatt og bearbeidet til norsk av logopeder på afasiteamet, i Statped, i samarbeid med Afasiforbundet i Norge, 2009.

Del 1: Auditiv prosessering:

Oppgaver som tar sikte på å bedre den auditive prosesseringen hos personer med afasi.
Består av et veiledningshefte (pdf) og oppgaver (zippet mappe)

Del 2: Setningsprosessering:

Oppgaver som tar sikte på å bedre forståelse og produksjon av setninger hos personer med afasi.
Består av et veiledningshefte (pdf) og oppgaver (zippet mappe)

Del 3 Leseforståelse:

Oppgaver som tar sikte på å bedre leseforståelse hos personer med afasi.
Består av et veiledningshefte (pdf) og oppgaver (zippet mappe)

Prosjektet er støttet med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.