Pårørende i fokus – grupper for afasirammedes pårørende | www.statped.no

Pårørende i fokus – grupper for afasirammedes pårørende

Pårørendes erfaringer med afasirammede viser hvordan hele familien må finne nye strategier for samspill, kommunikasjon og erfaringsutveksling hvis et familiemedlem får språkforstyrrelser etter en hjerneskade.

Fakta og tilgjengelighet

Samtale rundt bord

Kategori: Språk/tale, Afasi, Voksne, Bøker/hefter, Veiledere, Bokmål, Sosiale ferdigheter

Språk: Bokmål

Forfatter: Berit Ringdal

Utgiver: Novus forlag

Forskning og utvikling

Ringdal, Berit (2007). Pårørende i fokus. Novus forlag.

Afasi er språkforstyrrelser etter hjerneskade hos en person som tidligere har levd med et normalt, fungerende språk. Språkforstyrrelsene rammer ikke bare ett individ. Det rammer en hel familie.

Pårørende som har fulgt sine afasirammede til Bredtvet kompetansesenter (nå en del av Statped) sørøst, har fortalt om vansker forbundet med nettopp det å være en afasirammets pårørende. Temaene i boken "Pårørende i fokus" er valgt ut med utgangspunkt i samtaler med flere hundre pårørende gjennom en årrekke. Denne boken gir leseren grunnleggende kunnskap om afasi, og om de konsekvenser afasi kan gi for den pårørende og for det daglige samspillet i familien.

Målgruppen er primært pårørende til voksne afasirammede, men også andre grupper av pårørende kan finne nyttig informasjon her. Boken kan i tillegg leses med utbytte av alle som ønsker å lære om afasi fagpersoner i hjelpeapparatet, studenter, støttekontakter, naboer, venner og andre. Den kan dessuten brukes som en mal for fagfolk eller interesseorganisasjoner som selv ønsker å drive pårørendegrupper.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!