Pyramide- og palmetesten, kartlegging av afasi | www.statped.no

Pyramide- og palmetesten, kartlegging av afasi

Pyramide- og palmetesten (Pypat) ble utviklet av David Howard og Karalyn Patterson i 1992. Den er et hjelpemiddel til å beskrive og kartlegge afasi, dvs. språkvansker etter hjerneslag.

Fakta og tilgjengelighet

Forside tittel Pyramide og palmtesten

Kategori: Språk/tale, Afasi, Kartleggingsmateriell, Statpeds ressurser

Språk: Norsk

Pris: 1350 kroner.

Utgiver: Statped

Personer som har afasi kan ha vansker med å snakke som før og med å forstå hva andre sier. De kan også ha problemer med å forstå og bruke andre former for kommunikasjon (som for eksempel gester). I tillegg kan afasirammede ha problemer med å skrive og/eller lese på vanlig måte, til tross for at intelligens er den samme som før. Semantisk kunnskap. Testen undersøker afasirammedes tilgang til semantisk kunnskap ved hjelp av ord og bilder.

Pypat består av 52 oppgaver hvor hver oppgave har tre ledd bestående av bilder og ord. Logopeder kan velge å bruke testen på seks forskjellige måter, avhengig av hva de ønsker å teste.

Margit Corneliussen har oversatt og bearbeidet testen til norsk.- Testen er prøvd ut på normalfungerende voksne og normert for norske forhold. Dette gir logopeder en felles referanse for å beskrive en persons tilgang til semantisk kunnskap. - Hvorfor heter testen Pyramide- og palmetesten? I testen skal forsøkspersonen koble sammen bilder i en logisk sammenheng, forteller Margit Corneliussen. Noen av disse bildene er av pyramider og palmetrær, derav navnet!

Pyramide- og palmetesten (Pypat) er i salg fra Novus forlag, og koster kr. 1350 (www.novus.no).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!