Til hovedinnhold

RI-5 (Risiko Indeks 5)

RI-5 (Risiko Indeks 5) er et kartleggingsverktøy som brukes som en del av en trinnvis framgangsmåte for observasjon av barn med mulige språkvansker. RI-5 er et hjelpemiddel for å finne risiko for dysleksi i tidlig alder.

Forside, tittel RI-5
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk, Tidlig innsats
  2. Språk: Norsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk
  3. Pris: Gratis bruk av alle skjema for samiske institusjoner (send en e-post til post@spesialpedagog.no når du oppretter institusjon). Det kommer en lisenskostnad på 495,- pr.år for bruk av portalen.
  4. Format: Web-basert
  5. Utgiver: Info Vest Forlag
  6. Utvikler: samisk spesialpedagogisk støtteteam / SEAD og InfoVest forlag

Loga RI-5 birra davvisámegillii.

Lågå RI-5 birra julevsábmáj.

Lohkh RI-5 bïjre åarjelsaemien gïelesne.

RI-5 står for Risiko-Indeks, og viser til risiko hos fem-åringer for å utvikle dysleksi i skolealder. RI-5 er basert på en gjennomsnittskåre utregnet på bakgrunn av svarene til foreldre og barnehagelærere.

RI-5 skåring

  • En lav RI-5 er tegn på ingen eller liten risiko for å utvikle dysleksi
  • En høy skåre er tegn på risiko for å utvikle dysleksi.

Skåringene betyr:

  • En skåre på 0 vil si at en ikke finner noen risikotegn i de avgitte svarene.
  • En skåre på 100 betyr store og omfattende vansker som går på flere ting enn dysleksi.

RI-5 bør administreres og tolkes av fagpersoner som har spesialisert seg på barns språkutvikling og på ulike former for lese- og skrivevansker. Skjemaet skal besvares av både foresatte og den av barnehagelærerne som kjenner barnet best. Får barnet en skåre som ligger i den definerte risikosonen, bør en gå videre med individuell utredning.