Begrepsforståelse - kartleggingsprøve | www.statped.no

Begrepsforståelse - kartleggingsprøve

Begrepsforståelse er en kartleggingsprøve som kartlegger barnehagebarn og barn i første halvdel av første klasse og deres forståelse av begreper som tid, rom og matematiske begreper.

Fakta og tilgjengelighet

Logo til kartleggingsprøven

Kategori: Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Kartleggingsmateriell, Lulesamisk, Nordsamisk, Ord- og begrepsopplæring

Språk: nordsamisk, lulesamisk

Pris: Gratis bruk av alle skjema for samiske institusjoner (send en e-post til post@spesialpedagog.no når du oppretter institusjon). Det kommer en lisenskostnad på 495,- pr.år for bruk av portalen.

Format: Digital kartleggingsprøve

Utvikler: Samisk spesial pedagogisk støtteteam (SEAD)/Statped og Info Vest forlag

Loga Doabaáddejupmi birra davvisámegillii.

Les omtale av kartleggingsmateriellet på lulesamisk.

Nyere forskning viser at barn som mangler noen av de grunnleggende begrepene, kan få store vansker mår de begynner på skolen. Dette materiellet er tenkt som et hjelpemiddel for siste året i barnehagen og første året i skolen. Begrepsforståelse kan bidra til å gi svar på hvilke begreper det vil være hensiktsmessig å arbeide videre med, både i barnehage og skole.

  • For å forstå verden rundt seg må barna ha begreper til å tenke med. Disse begrepene lærer de gjennom sansing og erfaring i ulike situasjoner. Derfor er det viktig at barnet har kontakt med voksne og jevnaldrende.

    Både i barnehage og skole anbefaler vi mindre grupper ved gjennomføring av kartleggingen, mellom 5-10 barn. Vi anbefaler også at det er 2 personer til stede, og at den ene administrerer selve kartleggingen, mens den andre observerer og gir støtte. (F. eks hjelper barna med å finne rett oppgave.) Tidsrammen vil være ca. 20-30 minutter.

    De første tre oppgavene er øvingsoppgaver, og det er viktig at en bruker god tid ved gjennomføring og gjennomgang av øvingsoppgaven. Dette for at barna skal kjenne seg trygge på det de skal gjøre. Start kartleggingen med å si: «Her ser du oppgaven, jeg leser teksten for deg og så skal du klikke på det bildet du mener er riktig». Bruk mest mulig av barnets daglige talemål/dialekt i instruksjonssetningene. For hver oppgave er det angitt nr. og kategori. Disse er til bruk ved skåringen og skal ikke leses opp.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!