Til hovedinnhold

Gielalaš diđolašvuođaiskan – Språklig bevissthetsprøve

Dette kartleggingsmateriellet skal fungere som støtte for lærere, i å oppdage barn som har språklige utfordringer i forbindelse med lesing og skriving.

Forside kartleggingsmateriell
 1. Kategori: Lese- og skrivevansker, Småtrinnet (1.-4.), Kartleggingsmateriell, Nordsamisk
 2. Språk: Nordsamisk
 3. Utgiver: Statped og Sametinget, 2014. Revidert 2018.
 4. Forfatter: Kirsten Wirkola,Tor Persen og Lisa Baal

Loga Gielalaš diđolašvuođaiskan birra davvisámegillii.

Gielalaš diđolašvuođaiskan er et hjelpemiddel som kartlegger barn i 1. klasse. Tanken bak dette kartleggingsmaterialet er at lærere får kartlagt barna, slik at eventuelle språklige utfordringer oppdages på et tidlig stadium. Kartleggingsprøven gir også en indikasjon til lærere om hva eleven trenger å jobbe mer med, i forhold til lesing og skriving.

Inneholdet i kartleggingsprøven er

 • Rim
 • Korte og lange ord
 • Telle ord i setninger
 • Korttidsminnet
 • Lyd forståelse
 • Sammensatte ord
 • Grammatikk og setningsoppbygging