Til hovedinnhold

Gulahallan hárjehusat app

En nordsamisk språktrenings-app for personer med afasi.

Appikon, snakkeboble
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Apper/programvare, iOS, Nordsamisk
  2. Systemkrav: iOS
  3. Utvikler: Statped apps

Loga Gulahallan hárjehusat app birra davvisámegillii.

Gulahallan hárjehusat app kan anvendes av personer som har behov for støtte i begrepstrening.

  • Appen inneholder 109 bilder med skriftlige ord og lyder

Appen kan også anvendes av andre med språk- og talevansker.

Gulahallan hárjehusat app kan være til hjelp for å finne strategier for ordmobilisering (finne det rette ordet).

Målet med appen

  • aktivisere og styrke ordets betydning og forbindelser mellom ord
  • hjelpe med hint ved benevning av ord
  • gjøre personen mer selvstendig
  • øke kommunikative ferdigheter
  • bedre sosial samhandling

Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)/Statped ja Sametinget - 2020. Sametinget har bevilget midler til prosjektet. Prosjektgruppe: Kirsten Wirkola, Lisa Baal, Gunn Marit Thomassen, Lone Nergård Boine og Tor Persen. Lyd: Kirsten Wirkola. Programmerer: Tim Valio.