Nordsamisk fonemtest | www.statped.no

Nordsamisk fonemtest

Nordsamisk fonemtest er revidert og fornyet etter den forrige samiske fonemtesten, som ble publisert i 2009. 

Fakta og tilgjengelighet

Foto av forside testmateriell

Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Kartleggingsmateriell, Nordsamisk, Tidlig innsats

Språk: Nordsamisk

Pris: Billedbok:450,- Veiledningshefte: 145,- Prosessanalyse: 40,- Skåringsskjema: 40,-

Format: Papirformat: Bildebok, skåringskjema, prosessanalyse og brukehåndbok

Utvikler: Statped (Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)

Forfatter: Prosjektgruppe: Lone Nergård Boine, Marit Inger Pulk, Gunn Marit Thomassen, Kirsten Wirkola og Tor Persen

Loga Davvisámegiel fonemtesta birra davvisámegillii.

Fonemtesten har dagligdagse ord som er forventet kjent for barn i aldersgruppen fra 4 år og oppover. Fonemtesten kartlegger barnets språksystem, og den gir en indikasjon på om barnet har språklydsvansker. Fonemesten inneholder totalt 100 ord/bilder, dette gir et godt grunnlag for å vurdere barns språklyder. Språklydene i kartleggingen undersøkes minst 4 ganger i ulike posisjoner. Språklydene testes først-, midt i- og sist i ord, foruten språklyder som ikke brukes så ofte i ulike posisjoner. Kartleggingsprøven tester både korte og lange ord. 
 
Fonemtesten kartlegger forenklingsprosesser nordsamiske barn bruker i ulike aldersgrupper, og videre kartlegger den i hvilken aldersgruppe barnet slutter å bruke forenklingsprosesser. Prosesser som er valgt i denne kartleggingsprøven er basert på forskning innen samiske barns språkutvikling. Nordsamisk fonemtest er prøvd ut på 16 barn, med nordsamisk som første språk.  

 • Fonemtesten anbefales å gjennomføres av logopeder, spesialpedagoger eller av andre som har behov for å undersøke/kartlegge barns språklyder. Testen anbefales gjennomført på barn som uttaler ord på en annerledes måte enn det som er forventet etter talenorm. Fonemtesten kan brukes fra barnet er 4 år og oppover, men en kan også kartlegge yngre barn. Testen kan brukes i både barnehage og på skolen.  
   
  Kartleggingsprøven er organisert etter kategorier, slik at barnet enklere skal oppfatte ordet. For eksempel kommer dyr først i kartleggingsprøven. Videre er testordene kategorisert etter ordklasser og bøyninger.  
   
  Nordsamisk fonemtest har 4 deler; billedbok, skåringskjema, prosessanalyse og brukerhåndbok.  

  • Ett og ett bildet vises for barnet om gangen 
  • Barnet forteller hva det ser 
   Testleder innleder med å si; «Hva er dette?», «Her er mange...» eller «hva gjør han/hun?» 
  • Når barnet forteller hva det ser, noterer testleder ordrett det barnet sier 
  • Det kan også være viktig å notere seg om barnet bruker lang tid på å svare, om barnet trenger hjelp for å huske ordet det ser, eller om testleder må si ordet til barnet slik at det kan ettersi ordet. Målet er at barnet sier alle ordene 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!