Til hovedinnhold

Sámi Sarepta 2

Sámi Sarepta 2 er et ordbehandlingsprogram som er tilpasset brukere med særskilte behov. Innhold till programmet fylles inn etter brukerens behov.

  1. Kategori: Språk/tale, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, Windows, Nordsamisk, Statpeds ressurser
  2. Utvikler: Sametinget, Statped og Sprida

Loga Sámi Sarepta 2 birra davvisámegillii.

Sámi Sarepta er et multimedia verktøyprogram hvor tilpasset innhold lages etter elevens evner og forutsetninger. Sarepta har både tekst, bilder og lyd. Programmet fungerer godt med samisk talesyntese slik at både bokstaver, ord og setninger blir lest med digital stemme. For elever med spesielle behov som eksempelvis svaksynte/blinde, folk med funksjonsnedsettelser, autister, hørselsvansker.

Sametinget har ved å bevilge ressurser muliggjort å gjennomføre dette prosjektet.