Til hovedinnhold

Sound Touch 2

Lær ord og begreper gjennom lyd og bilde.

Et lite barn som peker på et totall.
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Språk/tale, Språkforstyrrelser, Barnehage, Apper/programvare, iOS, Android, Tidlig innsats, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Systemkrav: Android og iOS.
  3. Utvikler: www.soundtouchinteractive.com

Sound Touch 2 er en app for språkstimulering rettet mot barn i førskolealder. Gjennom lyd og bilder presenteres ulike kategorier som for eksempel dyr, kjøretøy, ting du finner i hjemmet og instrumenter. Hver gjenstand har fem ulike bilder og lyder, slik at det vil variere hvordan gjenstanden presenteres. Sound Touch 2 er den nyeste versjonen med flest kategorier. Hvis du bare vil prøve ut appen, kan du prøve Sound Touch Lite, som er gratisversjonen med noen få kategorier. Appen kommer også i en videoversjon; Video Touch. Gjenstandene blir da presentert med korte videosnutter, fire videoer på hver gjenstand.