Sound Touch 2 | www.statped.no

Sound Touch 2

Lær ord og begreper gjennom lyd og bilde.

Fakta og tilgjengelighet

Et lite barn som peker på et totall.

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Språk/tale, Språkforstyrrelser, Barnehage, Apper/programvare, iOS, Android, Tidlig innsats, Lærevansker og utviklingshemming

Systemkrav: Android og iOS.

Utvikler: www.soundtouchinteractive.com

Sound Touch 2 er en app for språkstimulering rettet mot barn i førskolealder. Gjennom lyd og bilder presenteres ulike kategorier som for eksempel dyr, kjøretøy, ting du finner i hjemmet og instrumenter. Hver gjenstand har fem ulike bilder og lyder, slik at det vil variere hvordan gjenstanden presenteres. Sound Touch 2 er den nyeste versjonen med flest kategorier. Hvis du bare vil prøve ut appen, kan du prøve Sound Touch Lite, som er gratisversjonen med noen få kategorier. Appen kommer også i en videoversjon; Video Touch. Gjenstandene blir da presentert med korte videosnutter, fire videoer på hver gjenstand.

 • For å fremme barns begrepsutvikling, vil en systematisk innlæring av nye ord og begreper bidra til en bedre innholdsforståelse og danne assosiasjoner mellom ord og erfaringer. For at barn lettere skal kunne hente fram ord etter behov, er det nødvendig med mange og sterke assosiasjoner mellom ord og erfaringer. Disse koblingene fører til at ordene blir mer presist og godt lagret i språksenteret i hjernen. Illustrasjoner og eksempler som får fram begrepenes innhold og mening vil kunne bidra til å danne assosiasjoner mellom ord og erfaringer. Det vil være spesielt viktig for barn med språkvansker, som ofte trenger å bruke flere sanser for å utvikle og mestre ordforrådet. Som et supplement i språkinnlæringen, vil Sound Touch være et godt redskap å bruke. Appens oppbygning legger opp til mange repetisjoner og skaper nysgjerrighet og engasjement med tydelige og klare bilder, med gode tilhørende lyder. Flere kan være sammen om å utforske innholdet i appen. Det er mange muligheter til å gi en pedagogisk ramme rundt tilnærmingen, blant annet å jobbe med felles oppmerksomhet der flere, i relasjon, retter fokus mot appens innhold.

   

 • • Gjettelek: gjette navn på gjenstand ut fra lyd (bruke lyden i appen eller lage lyden selv)

  • Finn den rette gjenstanden. Eksempel: «hvor er kua?»

  • Samhandling-inkludering: Flere barn er med, på tur får de trykke på den gjenstanden de vil (gjerne styrt etter tema av voksen), så skal alle «være» den gjenstanden. Eksempel: Et barn trykker på fly. Alle må leke at de er et fly. På signal fra voksen, får neste mann velge ny gjenstand.

  • Dubbing på 32 språk, inkludert norsk (velg under generelt/innstillinger på nettbrettet)
  • 5 ulike bilder for hver gjenstand
  • Velg tekst, opplesing av ordet (velg under generelt/innstillinger på nettbrettet) 
  • Flere kategorier; blant annet menneskelyder, ansiktsuttrykk, yrker, dyr, kjøretøy.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!