Språkkista: tegn og symbol | www.statped.no

Språkkista: tegn og symbol

Appen Språkkista: tegn og symbol inneholder en bildebank på i alt 300 foto.  Disse er kategorisert i 10 tema som alle handler om hverdagen til små barn.

Fakta og tilgjengelighet

Språkkista: tegn og symbol app ikon

Kategori: Hørsel, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Apper/programvare, Bokmål, Nynorsk, Tegnspråk

Språk: Foruten fotografiene blir begrepene presentert på norsk (bokmål og nynorsk), norsk tegnspråk og med grafiske symboler (WLS).

Utvikler: H. Aschehoug & Co W Nygaard As

Til hvert tema foreslås 30 sentrale begreper som utgangspunkt for språkarbeidet i barnehagen. Foruten fotografiene blir begrepene presentert på norsk (bokmål og nynorsk), norsk tegnspråk og med grafiske symboler (WLS).

Med de ulike språkvalgene er appen en ressurs for barns språkutvikling i tegnspråk og i norsk. Den er også en ressurs for barn som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Appen er en del av Språkkista til GAN Aschehoug. 

I appens innstillinger velger en hvordan begrepene skal presenteres på skjermen. Det er mulig å ha alle alternativene på skjermen samtidig.

  • Norsk tekstlig og auditiv presentasjon (bokmål eller nynorsk)
  • Norsk tegnspråk (videoformat)
  • Grafiske symboler, Widgit Literary System (WLS)

En kan begrense presentasjonen til norsk og norsk tegnspråk eller norsk og grafiske symboler. Det er også mulig å legge inn egne bilder, tekster, lyder og små videoklipp. Med dette kan antallet begreper utvides og innholdet kan tilpasses lokale behov.

Både de auditive og de tegnspråklige presentasjonene av begrepene er flyktige presentasjoner. Når ord er uttalt og tegn er utført, er ikke de språklige symbolene lengre tilgjengelige for barna. I appen stanser avspillingen av tegn ved sluttposisjonen av tegnet. Sluttbildet er en hjelp til å huske hvordan tegnet skal utføres.

Statped læringsressurser og teknologiutvikling har bidratt med videofiler av tegn til appen. Tegnene er også å finne i norsk tegnordbok og i Tegnbanken. I Tegnbanken er tegnene også presentert som strektegninger. Disse «holder fast» tegnet slik at barna får tid til å se på håndform og tenke ut tegnets bevegelse med støtte fra de røde pilene.

  • Appen Språkkista: tegn og symbol  egner seg godt til språkutviklende samtaler. For å lykkes med slike samtaler må de voksne ha gode språklige og kommunikative ferdigheter. Personale i barnehager som har tegnspråklige barn, må ha god tegnspråkkompetanse og gode kommunikative ferdigheter for samtaler med et visuelt språk. I barnehager der det er barn med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) må personalet ha kunnskap om ASK, samt mestre den kommunikasjonsformen som egner seg best for det aktuelle barnet.

  • Se andre aktuelle ressurser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!