Til hovedinnhold

Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?

Animasjonsfilm om hva lærere kan bidra med for å gi elever med stamming en bedre hverdag.

  1. Kategori: Språk/tale, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Filmer (video), Taleflytvansker, Stamming

For elever med stamming er det viktig med god støtte fra de voksne rundt barnet. Som lærere kan man bidra til en bedre skolehverdag gjennom støtte og tilpasning. I denne filmen presenteres aktuelle tiltak i skolen. Husk at behov for tilrettelegging like gjerne kan gjelde elever med lite eller ingen hørbar stamming.

Skape et inkluderende klassemiljø

Noe av det første en lærer bør prioritere, er å jobbe aktivt for et inkluderende klassemiljø.

  • Legg til rette for aksept for at vi alle er forskjellige
  • Bygg et godt og sterkt klassefellesskap der alle tar ansvar for å ta vare på hverandre, også på tvers av vennegrupper.
  • Det er viktig å ta visse hensyn, men våg å stille de samme kravene til en elev med stamming som til de andre elevene. Selv om man har stamming, trenger ikke det bety at man ikke kan ha samme ambisjoner som sine medelever.

Være en god kommunikasjonspartner

Å være en god kommunikasjonspartner er viktig for alle elever, men kanskje spesielt viktig for elever som har utfordringer med snakkingen. En god huskeregel er å prøve å fokusere på hva eleven sier, og ikke hvordan det sies.

  • Gi eleven tid til å snakke ferdig – ikke avbryt eller fullfør ord eller setninger
  • Ha øyekontakt med eleven som snakker
  • Bruk kroppsspråket til å signalisere at du har god tid

Legge til rette i undervisning og i vurderingssituasjoner

Det er mange situasjoner i klasserommet som kan være krevende. Mange elever syns det kan hjelpe å dele klassen i mindre grupper når det er mulig.

  • Sørg for at elever tar ned hendene når noen andre snakker, lytter til hverandre og ikke avbryter
  • La eleven komme til ordet tidlig eller la elevene snakke i tilfeldig rekkefølge
  • Lag en plan for dager der eleven ikke ønsker å ta ordet i klassen, selv om hen godt vet svaret på spørsmålet som stilles i plenum

Filmen er utviklet av Statped i samarbeid med Nasjonalt Taleflytforum, 2021.

Stamming i skolen

Les mer om stamming på våre sider om Taleflytvansker - stamming og løpsk tale