Til hovedinnhold

Hvordan presentere stamming til klassen?

Her finner du informasjon om hvordan og hvorfor en presentasjon kan være en enkel og effektiv måte å formidle kunnskap om stamming til medelever. Mal til presentasjon kan lastes ned.

Skjermdump forside presentasjon
  1. Kategori: Språk/tale, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Taleflytvansker, Stamming

Informasjon om stamming kan bidra til å skape økt aksept og forståelse. En presentasjon for klassen er en enkel og effektiv måte å formidle kunnskap om stammingen til medelever.

Hvorfor ha presentasjon?

En presentasjon om stamming gir medelever muligheten til å lære hva stamming er og hvordan vansken utarter seg for den enkelte elev. Klassen kan få oppklart eventuelle spørsmål og misforståelser, og eleven kan gi tips og råd til hvordan han/hun ønsker at klassekameratene skal forholde seg til stammingen. Informasjon til klassen kan også være et godt tiltak for å forebygge erting og mobbing.
Det må samtidig understrekes at ikke alle opplever det som nødvendig å informere klassen. Det bør derfor foretas individuelle vurderinger om behovet for en slik presentasjon. Noen elever kan i stedet oppmuntres til å fortelle noen av vennene sine om stammingen på egenhånd. Mange logopeder og elever vi snakker med forteller at de har hatt positive erfaringer med å vise episoden om stamming fra NRK Super-serien Sånn er jeg og sånn er det.

Planlegge presentasjon

En presentasjon om stamming kan planlegges i felleskap av eleven, læreren og logopeden. Elevens rolle i selve presentasjon kan variere ut ifra elevens ønsker, fra ingen deltakelse til å lede hele eller deler av presentasjonen. Det er spesielt viktig at eleven er komfortabel med sin involvering i prosessen, og at informasjonen som gis er i samråd med eleven.
I forberedelsesfasen er det viktig å øve og gjøre grundige forberedelser slik at presentasjonen blir en positiv opplevelse. Logoped og elev blir sammen enige om innholdet i presentasjonen.

Eksempel

En presentasjon om stamming kan inneholde følgende elementer:
Hva er stamming
Fakta og myter
Tips til medelever
Kjente personer som stammer
Hva gjør man hos logopeden?
Kort filmsnutt
Quiz

Stamming i skolen

Les mer om stamming på våre sider om Taleflytvansker - stamming og løpsk tale