Digitale lærebøker og læringsressurser | www.statped.no

Digital lese- og skrivestøtte

Digitale lærebøker og læringsressurser

Digitale lærebøker og læringsressurser gir gode muligheter for å tilpasse og tilrettelegge.

Gutt jobber på iPad i klasserommet.
"Det blir lettere for meg om jeg kan bruke digitale bøker istedenfor den vanlige boken. I den kan jeg streke under og skrive i den uten at lærerne blir sure" (Gutt, 13 år)

Digitale lærebøker

De fleste forlagene har digitale løsninger for sine lærebøker. Der kan du få teksten lest opp, gjøre understrekninger, markere i teksten og diktere inn kommentarer. Dette gir elevene mulighet til å jobbe med teksten på en aktiv måte. Mange elever kan ha behov for de funksjonene som den digitale utgaven gir

På forlagenes nettsider kan du lese mer om hvilke muligheter de digitale lærebøkene har.

Digitale læringsressurser

Digitale læringsressurser kan bestå av ulike elementer som video, bilder, quiz og tekst. Fordelen med dette er at det blir flere veier til kunnskap, hver enkelt elev kan finne sin inngang til læring.

Det er mange som tilbyr digitale læringsressurser til skolen. Norsk Digital Læringsarena (NDLA) tilbyr ressurser for videregående skole. Elevkanalen og NRK Skole har begge store ressursbanker som skolene kan benytte. Hvis du henter ressurser herfra kan du sortere ut fra klassetrinn og være trygg på at innholdet er lovlig og kvalitetssikret.

Mange lærere bruker også andre nettressurser i sin undervisning. Da må læreren vurdere kvalitet, relevans for læringsmål og kilder. Videre må læreren sørge for at det er lovlig innhold i forhold til alder. I tillegg må læreren vurdere om alle elevene har utbytte av ressursen. Kanskje må det tilrettelegges for noen.

Jente og læreren ser film på tavla i klasserommet.
«Det er fint for meg å se filmer når jeg skal lære" ( Jente, 13 år)

Side 11 av 17

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!