Hvem har behov for lese- og skrivestøtte | www.statped.no

Digital lese- og skrivestøtte

Hvem har behov for lese- og skrivestøtte

Lesing og skriving er to grunnleggende ferdigheter i dagens samfunn. Vi vet at mange strever med lesing og skriving og at 20 prosent av elevene har for dårlige ferdigheter i forhold til kravene samfunnet stiller.

Mange har behov for støtte i lese- og skrivearbeidet. De aller fleste av oss kan ha god nytte av stavekontroll, diktering, talesyntese og ordbøker. Disse støttefunksjonene kan være helt nødvendige for personer med

  • nedsatt syn
  • nedsatt hørsel
  • konsentrasjonsvansker
  • språkvansker
  • afasi
  • dysleksi
  • generelle lærevansker
  • motoriske vansker

Side 3 av 17

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!