Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Skolelydbøker

Lydbøker gir deg som har utfordringer med å lese en trykt bok tilgang på fag- og skjønnlitteratur. Lydbøker er tilgjengelige på alle digitale enheter.

Gutt lytter til skolelydbok på sin iPad
"Det er vanskelig å lese, det er enklere å lytte" (Gutt 12 år)

Statped tilrettelegger fagbøker som lydbøker og bøker i punktskrift for grunnskole og videregående opplæring. Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur tilrettelegger skjønnlitterære bøker og studielitteratur for studenter ved universiteter og høgskoler.

En skolelydbok fra Statped er en digital bok med både lyd og tekst og er primært tilrettelagt for synshemmede. Bøkene beskriver i tillegg visuelle elementer som for eksempel bildebeskrivelser og tabeller.

Bøkene lages i DAISY-format. Nye bøker som lages har både tekst og lyd, men bildene i den originale papirboka er ikke med. Eldre bøker har ofte bare innlest lyd og mangler teksten fra boka. Dette kan gjøre det vanskeligere for elever med leseutfordringer å beholde konsentrasjonen under opplesingen. Det kan også være vanskelig å følge med i papirboka, fordi elementer som bokser og rammer må flyttes for å tilrettelegge for elever med synsproblematikk. Dersom eleven har vansker med å bruke Daisy-lydboka kan en digital skolebok fra forlagene være et alternativ.

Lydbøkene kan leses på både PC, Mac og Chromebook. Da brukes avspilleren Nettleserbok. I tillegg kan bøkene også lastes ned til smarttelefoner i appen Tibi.

Hvordan bruke skolelydbok

Lydbøker er primært en hjelp til avkoding av tekst. For mange vil den gi god støtte, men det er viktig med en god læringsstrategi også når du bruker lydbok. Det er lurt å lære elevene gode arbeidsmåter. De kan stoppe opplesingen ofte og tenke gjennom det som er lest eller sette opp noen spørsmål de ønsker svar på før de begynner lesingen. Det kan også lønne seg å ha en notatapp tilgjengelig slik at elevene kan notere eller kopiere ut stikkord underveis.

Har du elever som bruker lydbøker har Lesesenteret en artikkel om Lydbok som redskap for læring.

Bruk av lydbøker for elever med ulike utfordringer

Side 9 av 18