Toktok | www.statped.no

Toktok

Toktok er en pakke med læringsressurser som skal gi språkglede, øke ordforrådet og styrke språkutviklingen gjennom lek og aktiviteter, samtale, spill og høytlesning.   

Fakta og tilgjengelighet

Toktok hovedbilde båt med navn på temaene i Toktok

Kategori: Språk/tale, Norsk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Apper/programvare, Konkret materiell, Nettressurser, Ord- og begrepsopplæring

Språk: Norsk med mange støttespråk

Format: konkret materiell, nettressurs og apper

Utvikler: Cappelen Damm

Toktok består av bøker, spill, nettressurs og fire apper. Toktok egner seg for alle barn barnehagealder og er godt tilrettelagt for barn med behov for ekstra støtte i språkutviklingen. I nettressursen og appene kan du få tekstene opplest på norsk og i aktivitetene kan du velge mellom mange støttespråk. Derfor er den spesielt egnet for barn med minoritetsspråklig bakgrunn.

Ressursen tar utgangspunkt i læreplanene fra skolen og rammeplanen for barnehager. Temaene du møter i Toktok er:

 • Matematikkglede
 • Språkglede
 • Leseglede
 • Fest og feiring
 • Filosofiske samtaler med barn

Apper:

 • Toktok Rom
 • Toktok Ord
 • Toktok Klær
 • Toktok Bilder
 • For å utvikle språket er barnets erfaringer og førforståelse viktig å bygge på. En systematisk innlæring av ord og begreper vil bidra til at barn utvikler en bedre innholdsforståelse, samt at det blir laget assosiasjoner mellom ord og erfaringer. Mange og sterke assosiasjoner mellom ord og erfaringer fører til at ordene blir mer presist og godt lagret i språksenteret i hjernen. En god og presis lagring av begreper/ord bidrar til at barn lettere klarer å hente fram ordene etter behov. Bilder, illustrasjoner og lydstøtte i Toktok bidrar til å gi ord og innhold mening og skaper assosiasjoner og forståelse. Visuell og auditiv støtte er særlig viktig for barn som har særlig behov for tilrettelegging for å styrke språkutviklingen. Veiledningsheftene inneholder forslag til aktiviteter som bidrar til en systematisk og aktiv innlæring der barna bruker språket sammen med andre barn i lek og andre aktiviteter. Det er hensiktsmessig at bruken av Toktok skjer innenfor pedagogiske rammer med veiledning og tilrettelegging av voksne.

  For minoritetsspråklige barn er mange av erfaringene og deres forståelse knyttet til morsmålet. Støttespråkene i Toktok gjør at barnets flerspråklige ferdigheter kan brukes aktivt og bygge opp en bredere ordforråd og forståelse både på morsmål og norsk. Innlæring av ord og begreper innebærer både ordets betydning, mening og ordets lydstruktur. Kombinasjonen av bildestøtte og opplesning på norsk og støttespråk for de som trenger det, gir barna mulighet til å gjøre koblinger mellom språkene, høre ordene flere ganger etter behov og øve på uttale. Aktivitetene i Toktok bidrar også til at barna kan bruke både norsk og støttespråk aktivt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!