Til hovedinnhold

TRAS

TRAS observasjonsskjema om språkutvikling i digitalt format.

TRAS logo, bokstavene i ulik farge som ligner på ulike dyr
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Tidlig innsats, Ord- og begrepsopplæring
  2. Utvikler: Info Vest Forlag

TRAS er et observasjonsmateriale som består av et skjema der åtte områder som er av betydning for språkutvikling tenkes observert. Områdene er:

  • samspill
  • kommunikasjon
  • oppmerksomhet
  • språkforståelse
  • språklig bevissthet
  • produksjon knyttet til lyd-, ord- og setningsnivå.

Observasjonsskjemaet gir et visuelt bilde av barns språk- og samspillsferdighet, oppgavene er aldersrelaterte og gir en pekepinn om hva en kan forvente ut fra barnets alder.

Observasjonsskjema må brukes sammen med fagboken om Tras.
Det finnes også papirversjon av skjemaet samt en tiltaksbok med tips og ideér.

Bøkene og papirversjon av skjemaet bestilles på www.infovestforlag.no