Til hovedinnhold

Skjema til utredning av dysfoni hos barn (STUAD-B)

Skjema til utredning av dysfoni hos barn (STUAD-B) er et kartleggingsverktøy som kan benyttes av fagpersoner ved utredning av barn med stemmevansker.

  1. Språk: Norsk
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped
  4. Forfatter: Tilpasset til norsk av Henriette B. Brørby, Marit S. Marumsrud, Jorid Løvbakk, Britt Bøyesen & Marie K. M. Ditlefsen

Kartleggingsverktøyet består av:

  • Forord og veiledning
  • Utredende samtale; herunder anamnese, aktuelle symptomer og intervensjon
  • Logopedisk undersøkelse; herunder funksjonsprøver, auditiv vurdering av stemmen og andre observasjoner
  • Liste over gode råd for stemmepleie og gode råd ved refluks

Informasjonen skal gis gjennom avkrysning i bokser og utdypende informasjon i linjefelt. Hensikten med skjemaet er at logoped eller annen fagperson kan få informasjon om bakgrunnen for stemmevanskene, stemmens funksjon og hvilke faktorer som kan ha innvirkning på barnets stemme.

Kartleggingsverktøyet er utviklet av audiologopedene Marie Nørgård Olsen og Sara Gryholdt Rasmussen på dansk, og oversatt til norsk av logopeder i Statped og Oslo PPT.