Til hovedinnhold

VASAS - kartleggingsmateriell for følelser

VASAS gir personer med ervervede kommunikasjonsvansker, som f.eks. afasi eller dysartri, mulighet til å gi uttrykk for hvordan han eller hun ser på seg selv.

Forside med tittel VASAS
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Kartleggingsmateriell, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped, 2005
  4. Forfatter: Shelagh Brumfitt og Pascal Sheeran

VASAS er et verdifullt redskap for å kartlegge følelser på ulike stadier i rehabiliteringen.

VASAS – en forkortelse for Visuell analog selvaktelsesskala – er en oversettelse av VASES skrevet av Shelagh Brumfitt og Pascal Sheeran i 1999. Materialet er utarbeidet med tanke på afasirammede, men det kan også brukes av andre med ervervede kommunikasjonsvansker. Som kartleggingsmateriell kan VASAS være nyttig i de første stadiene i undervisningen, og som et mål på endring over tid. Oversettelsen til norsk er gjort av Eli Qvenild i Statped.

VASAS består av en veiledning + ti par bilder. Den afasirammede skal se på hvert bildepar og vurdere på en femdelt skala hvilket bilde som passer best i forhold til hvordan han føler seg. Eksempel: Depresjon. Bilde 1 viser en deprimert person og bilde 2 en ikke-deprimert person. Han krysser av på om bildene stemmer eller ikke stemmer for hans oppfatning av seg selv.