Til hovedinnhold

WASSP-skolebarn

Kartleggingsskjema for vurdering av egen stamming – skolebarn.

Stammestatus med VAS og Smileys før undervisningsstart er et kartleggeingsskjema for barn som stammer
 1. Kategori: Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Kartleggingsmateriell, Stamming, Statpeds ressurser
 2. Språk: Norsk bokmål
 3. Pris: Gratis
 4. Størrelse: 6 sider
 5. Format: PDF
 6. Utgiver: Statped
 7. Forfatter: Dr. Steen Fibiger, Center for Rehabilitering, og Specialrådgivning, Odense, Danmark. Oversatt av Gro Hartveit.

Spørreskjemaet består av 24 ulike spørsmål hvor barnet skal gi tilbakemeldinger på i hvilken grad de opplever de ulike spørsmålene som sanne eller ikke. Tilbakemeldingen skal gis ved å sette en strek på en linje som går mellom to smileys. WASSP-skolebarn kan benyttes før, under og etter oppfølging for systematisk dokumentasjon og som grunnlag for vurdering av mål og progresjon. Innholdet er delt inn i fem avsnitt som omhandler:

 • Spørsmål om hvordan stammingen arter seg
 • Tanker om stammingen
 • Følelser om stammingen
 • Unngåelse på grunn av stammingen
 • Problemer på grunn av stammingen