ABC med punktskrift – leseopplegg i punktskrift for begynnere | www.statped.no

ABC med punktskrift – leseopplegg i punktskrift for begynnere

ABC med punktskrift er et begynneropplegg i lesing og skriving. Det er utviklet for elever på 1. og 2. trinn, men kan også brukes av andre nybegynnere.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Bøker/hefter, Punktskrift, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: Punktskrift

Forfatter: Kari Brevik, Jorun Hauge, Berit Lilleberg, Randi Rusten, Oddvar Øyan, Astrid K. Vik og Tore Pukstad samt Lisa Yayla og Heidi Tangen

Utgiver: Statped

ABC med punktskrift er for elever som skal bruke punktskrift. Det er inspirert av andre leseopplegg og utviklet av synspedagoger med lang erfaring. Det består av:

 • sporboka, som har øvelser for å bruke hender og fingre funksjonelt
 • bokstavboka, som presenterer bokstavene i alfabetisk rekkefølge med tilhørende taktile illustrasjoner
 • fire lesebøker; Elliboka, Ruffeboka, Bølleboka og Xylofonboka
 • oppgaver for punktskrift på leselist
 • lydillustrasjoner for hver bokstav
 • arbeidsperm til eleven med oppgaver for å lære bokstaver, samt leseøvelser
 • ressursperm til lærer med oppgaver, materiell og ider til leseaktiviteter
 • metodisk veiledning til lærer

Materiellet er i tillegg supplert med ABC-boka mi av Kari Grossmann, bokstaver i relieff og kort med tilhørende spillbrett og arbeidsunderlag.

Leseopplegget anbefaler en rekkefølge på bokstavlæringen og progresjon. Dette er fordi noen bokstaver i punktskrift er lettere å lese med fingrene enn andre. Læreren kan likevel velge en annen rekkefølge på bokstavinnlæringen dersom dette virker hensiktsmessig. Vurder i så fall elevens leseutvikling og spør gjerne Statped om råd.

ABC med punktskrift er primært laget for elever på 1. og 2. trinn, men elever på andre klassetrinn som har en senere progresjon i leseopplæringen kan også bruke det. Opplegget kan også brukes av andre som ønsker å lære punktskrift. Elever med minoritetsspråklig bakgrunn kan også ha utbytte av deler eller hele materiellet, gjerne i kombinasjon med andre leseopplegg, for eksempel Punktvis.

 • ABC med punktskrift er basert på grunnleggende prinsipper for opplæring i punktskrift. Intensjonen er at eleven som lærer punktskrift har lese- og skriveopplæring sammen med klassen.

  I lesebøkene er punktskriften presentert på høyre side, mens veiledende tekst i visuell skrift er plassert på venstre side. Dette kan være positivt for dialog og fellesskap med seende medelever. Det gjør det også lettere for foreldrene å følge med på barnets leseopplæring.

  Bokstavboka, lydillustrasjoner og spillkort med punktskrift og visuell skrift er eksempler på elementer som kan brukes i hele klassens leseopplæring.

  Den metodiske veiledningen gir en innføring i hvordan læreren bør tilrettelegge opplæringen i punktskrift. ABC med punktskrift gir stort rom for fleksibilitet og valgfrihet hos pedagogen. Materialet forutsetter derfor at læreren har ferdigheter i punktskrift og kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving.

 • Mange blinde elever har utbytte av å bruke klassens egen lesebok tilrettelagt i punktskrift sammen med ABC med punktskrift. Læreren velger da ut noen tekster og oppgaver slik at eleven tar del i klassens leseopplæring og samtidig får den nødvendige støtten for å lære punktskrift.

  For de fleste elever er det i tillegg behov for noe egen tid sammen med pedagog til å fordype seg i det spesielle ved å lære punktskrift. Her kan det være aktuelt å bruke timeressurs etter opplæringslovens § 2.14.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!