Til hovedinnhold

Bevegelsesglede for synshemmede: Praktisk-pedagogisk tilrettelegging

Målsettingen med denne boken er å spre kunnskap om praktisk-pedagogiske tilrettelegging innen fysisk aktivitet for synshemmede barn.

  1. Kategori: Statpeds ressurser
  2. Pris: Gratis
  3. Størrelse: 3,72 MB/98 sider.
  4. Format: PDF
  5. Forfatter: (eds.) Liv Berit Augestad,Eli Krokstad, Edvin Bye, Rita Jeremiassen

For å få god nytte av fagstoffet og metodene som presenteres kreves det en individuell tilpasning. Det er viktig å analysere og vurdere læringspotensialet og læringsmiljøet til hvert enkelt barn. Alle barn er forskjellige, og alle barn trenger å bli sett og ivaretatt på beste måte. Det er viktig å analysere og vurdere læringspotensialet og læringsmiljøet til hvert enkelt barn.

© Statped

ISSN 1503-271X

ISBN: 978-82-92407-18-9