Til hovedinnhold

ELTHO taktil

Midlertidig utilgjengelig!
Statped kommer med ny bestillingsløsning for barnehager og skoler medio januar. (nettbutikk@statped.no)

ELTHO taktil er et fleksibelt aktivitetsspill for samvær og mestring. Eltho taktil egner seg for barn og unge med synsvansker, uavhengig av synsfunksjon, alder og funksjonsnivå. Andre barn som trenger spesialpedagogisk støtte vil også kunne ha utbytte av spillet.

  1. Kategori: Syn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Konkret materiell, Veiledere, Konkrete spill, Tidlig innsats, Statpeds ressurser
  2. Utgiver: Statped

Eltho taktil blir produsert og distribuert i regi av Statped.

Elthospillene ble først utarbeidet for barn og unge innen autismespekteret av spesialpedagogene Ellen Gjesti og Thorunn Sigurdardottir ved Nordvoll skole og autismesenter. Denne versjonen av spillet - Eltho taktil - er tilrettelagt spesielt for personer med synsvansker, gjennom et prosjekt på Huseby kompetansesenter.

Eltho taktil er et aktivitetsspill med stor fleksibilitet og mange muligheter for individuell tilpasning. Spillet er laget med tanke på å fremme meningsfylt aktivitet, sosial samhandling og kommunikasjonsferdigheter. Fokus er på aktivitet og felles opplevelser, og målet er at spillerne skal oppleve mestring i samvær og samhandling med andre.

Eltho taktil egner seg for hele spekteret av barn og unge med synsvansker, uavhengig av synsfunksjon, alder og funksjonsnivå. Andre barn som trenger spesialpedagogisk støtte innenfor målområdene vil også kunne ha utbytte av spillet. Det å spille spill er dypt forankret i vår kultur. Vårt ønske er at Eltho taktil skal bidra til at spillere som ikke kan delta i tradisjonelle spill, også kan oppleve spillets gleder og gjøre seg kulturelle fellesskapserfaringer.

Eltho taktil er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet. I tillegg har flere elever med synsvansker og deres lærere prøvd ut spillet og delt sine erfaringer med oss.