Til hovedinnhold

Focus MDVI

Focus MDVI er en norsk veileder med skjema for utredning av synsfunksjon hos barn med synsnedsettelser og sammensatte vansker. Veilederen er beregnet til bruk for personer med synspedagogisk kompetanse.

  1. Kategori: Syn, Sammensatte lærevansker, Veiledere, Statpeds ressurser
  2. Format: Skjema: Word. Veileder: PDF
  3. Utgiver: Statped, 2008

Å utrede barn med synsnedsettelser og sammensatte vansker er en tverrfaglig oppgave. For å finne ut så mye som mulig om barnets synsfunksjon, er det nødvendig med et tett samarbeid mellom relevante faginstanser og barnets nærpersoner. En viktig del av utredningen er grundige samtaler basert på fagpersoner, foresatte og andre nærpersoners observasjoner og vurderinger av barnet.
Utredningsskjemaet kan brukes

  • som sjekkliste i synspedagogens synsutredning
  • i veiledningssituasjoner i samarbeid mellom spesialpedagog, foresatte og andre nærpersoner