Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Android

Operativsystemet Android eies og utvikles av Google og tilbys gratis til alle som vil bruke det i sine produkter. Det er det mange som vil. Telefoner og nettbrett som benytter Android, fås fra en lang rekke produsenter. Eksempler er Asus, HTC, LG, Samsung og Sony.

Googles operativsystem Android er gratis tilgjengelig for alle som vil bruke det i sine produkter. Det er det mange som vil, og Android benyttes i et stort antall ulike produkter og modeller fra en lang rekke produsenter. Eksempler på produsenter som har valgt å benytte Android, er Asus, HTC, LG, Samsung og Sony.

Tilgjengelighet

Tidligere var det nærmest opplest og vedtatt at tilgjengeligheten for blinde var relativt dårlig i Android, sammenlignet med tilgjengeligheten i iOS-produktene fra Apple. Tilgjengeligheten i Android i dag er god og kan benyttes fult ut for blinde forbrukere.

Min Android er ikke som din Android

Som nevnt tilbys Android gratis til alle som vil bruke det, og hvem som helst kan gjøre endringer i operativsystemet for å tilpasse det til sine behov og ønsker. Slike tilpasninger finnes det mange av. Dette betyr at Android-enheter kan ha varierende innhold og grensesnitt, og at de også til dels kan oppføre seg ulikt – selv om Android-versjonen er den samme. I vår sammenheng er dette en sterkt kompliserende faktor, blant annet fordi tilpasningene de ulike produsentene gjør ikke nødvendigvis fungerer med den innebygde skjermleseren TalkBack. Vi kjenner til eksempler der talltastaturet på telefonappen har vært utformet slik at TalkBack ikke har klart å oppfatte at talltastaturet er der. Følgelig har det blitt umulig for en blind person å taste et telefonnummer.

Ulikhetene gjør det også vanskelig for oss å beskrive hva som er på skjermen i en gitt sammenheng, og hvor på skjermen det er, fordi dette kan variere avhengig av hvilken startside-app og Android-tilpasning en bruker. Om en bruker en telefon eller et nettbrett har også betydning.

For å være sikker på at en blind person som vil anskaffe en Android-enhet får noe som kan brukes, anbefaler vi at en forsøker å tilegne seg kunnskap på forhånd. Dette kan gjøres ved å lese seg opp på nettet eller oppsøke en butikk og prøve seg fram på det produktet en ønsker å kjøpe. Googles e-postliste Eyes-Free er også et bra sted å finne kunnskap om hva som fungerer og hva som ikke gjør det. På e-postlista deltar mange blinde og sterkt svaksynte Android-brukere fra mange land.

Av egen erfaring og ut fra hva vi har observert på Eyes-Free-lista, vet vi at blinde Android-brukere i stor grad holder seg til følgende produktserier og produsenter:

  • Google Nexus: Dette er telefoner og nettbrett som utvikles av ulike produsenter på oppdrag av Google. Enhetene har «ren» Android installert, slik det leveres fra Google, og altså uten tilpasninger. Dette sikrer at tilgjengelighetsverktøy som TalkBack fungerer slik Google har ment at det skal fungere.
  • Produkter fra Samsung
  • Produkter fra Sony
  • Produkter fra HTC
  • Produkter fra LG

Vi har registrert at flere produsenter har et økende fokus på tilgjengelighet. Samsung har signalisert at de tar mål av seg til å lage de mest tilgjengelige Android-produktene på markedet. Dette gjenspeiles i at Samsung har bygd inn ekstra funksjonalitet i noen av de nyeste produktene deres som kommer i tillegg til de tilgjengelighetsfunksjonene som ligger i Android som standard.

Side 54 av 67