Til hovedinnhold

Internett med skjermleseren Supernova

Denne veilederen beskriver noen av skjermleseren Supernovas navigeringsfunksjoner ved bruk av nettleser.

  1. Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Veiledere, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 20 sider
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped

Veilederen er først og fremst tenkt for lærere som skal undervise elever som er blinde, og vil forhåpentligvis være et nyttig hjelpemiddel i undervisningen i bruk av internett. Veilederen kan også brukes av andre, som en oppslagsbok. Det er en forutsetning at den som bruker heftet, har kunnskap om bruk av internett fra før.

Ansvarlig for veiledningsheftet er: Nelly Kvalvik i Statped.