Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

I denne ressursen vil du få kunnskap om hvordan ulike tilpasningsmuligheter på iPad kan gjøre den til et godt verktøy for personer med nedsatt syn.

Hvorfor iPad til personer med nedsatt syn?

IPad har en god tilgjengelighetsmeny med muligheter for blant annet forstørring, tilpasning av tekst og talestøtte. Andre funksjoner som lysstyrke, leservisning og diktering ligger ikke i tilgjengelighetsmenyen, men er likevel nyttig for mange. I tillegg ser vi at noen kan ha nytte av å bruke skjermleseren VoiceOver, derfor blir dette også omtalt.

Ressursen er lagt opp med beskrivelser, forklaringer på video og oppgaver slik at du kan øve på tilpasningene. I menyen på venstre side kan du finne direkte til den funksjonen du ønsker å vite mer om. Der det er røde piler/trekanter, finnes det flere overskrifter. Disse får du tilgang til ved å trykke på pila.

Hvis du gjennomfører ressursen kronologisk ved å trykke "Neste" nederst på siden, vil du lære deg mange nyttige tilpasningsmuligheter på en systematisk måte.

For personer med nedsatt syn anbefaler vi å bruke eksternt tastatur. Mange vil også ha god nytte av et stativ til iPad. Vår erfaring er at skoleelever med nedsatt syn kan forebygge nakke- og skulderproblematikk ved å bruke stativ og eksternt tastatur, siden det gir dem vesentlig bedre sittestilling mens de jobber med iPad. Bruk av eksternt tastatur og stativ er derfor viet en egen del i denne ressursen.

Ressursen er utarbeidet med utgangspunkt i iPadOS15. Den er oppdatert til funksjonalitet som ligger i iPadOS17.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne ressursen kan du ta kontakt med Tore Pukstad eller Inger Lene Hustuft.

Grunninnstillinger

Menyinndeling for Grunninnstillinger.

Trykk på "Neste" for å komme videre.

Hvor finner jeg grunninnstillingene?

De fleste muligheter for å tilpasse skjermbilder ligger i menyen Tilgjengelighet i appen Innstillinger. Nå skal vi vi imidlertid se på noen funksjoner som ligger i menyene for Skjerm og lysstyrke og Bakgrunn. Disse ligger utenfor Tilgjengelighetsmenyen, men fortsatt under appen Innstillinger:

Lysstyrke

Lysstyrken i skjermen kan reduseres. Dette kan være en nyttig innstilling for personer som blir blendet av skjermlys. Lysstyrken kan justeres under menyen Skjerm og lysstyrke, som du finner her:

Du justerer lysstyrken ved å dra i glidebryteren.

I denne menyen kan du også velge om utseende på skjermen skal være lyst eller mørkt, eller om du vil at det skal skifte automatisk basert på lyset i omgivelsene. Mørkt tema vil også dempe lyset fra skjermen, men dette vil vi komme tilbake til senere.

Merk: Lysstyrken kan også justeres fra kontrollsenteret, som du finner ved å sveipe opp fra bunnen eller ned fra øverst til høyre på skjermen (avhengig av hvilken utgave du har):

Oppgave: Juster lysstyrken

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Skjerm og lysstyrke i menyen til venstre
 3. Juster lysstyrken
 4. Sett på mørkt utseende og se hvordan dette ble i f.eks. en nettavis
 5. Gå tilbake til Skjerm og lysstyrke og velg de innstillingene du ønsker å ha

Bakgrunn

Den beste kontrasten på hjem-skjermen (skrivebordet) vil man få ved et ensfarget bilde. De fleste bakgrunnene (bildene) er ikke ensfarget og vil derfor ofte gi dårligere kontraster. Dette stilles under Innstillinger > Bakgrunn:

Ved å gå inn på Velg en ny bakgrunn, kan man velge en som er ensfarget.

Oppgave: Juster lysstyrken

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Bakgrunn i menyen til venstre
 3. Gå inn på Velg en ny bakgrunn
 4. Gå inn på stillbilder og velg bildet helt nederst til høyre/svart ensfarget bilde
 5. Trykk på Bruk og velg om du ønsker å ha dette bildet på låst skjerm, Hjem-skjerm eller begge

Store appsymboler

I menyen Hjem-skjerm og dock kan du velge Bruk store appsymboler. Denne vil gjøre ikonene på hjem-skjermen litt større.

Tilgjengelighetsmenyen

Menyinndeling for Tilgjengelighetsmenyen.

Velg "Neste" for å gå videre.

Finn tilgjengelighetsmenyen

Du finner menyen for tilgjengelighet i Innstillinger-appen:

(disse innstillingene er også nyttige å kunne bruke for andre elever enn de med nedsatt syn)

Her er tilgjengelighetsfunksjonene delt inn i underkategoriene syn, fysikk og motorikk, hørsel og generelt. De funksjonene som ligger under syn, er:

 • VoiceOver
 • Zoom
 • Peketekst
 • Skjerm og tekststørrelse
 • Bevegelse
 • Opplest innhold
 • Synstolking

Du vil bli mer kjent med disse funksjonene videre i denne ressursen. Vi vil også se nærmere på tilgjengelighetssnarvei, som ligger under Generelt i denne menyen.

Denne videoen viser hvordan du finner tilgjengelighetsmenyen:

OPPGAVE: Finn tilgjengelighetsmenyen

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Se hva som finnes i menyen som dukker opp til høyre

Zoom

Menyinndeling for Zoom.

Velg "Neste" for å gå videre.

Hensikten med Zoom

Forstørringsprogrammet Zoom er den viktigste tilgjengelighetsfunksjonen for mange med nedsatt syn.

Hensikten med forstørring er å få tilgang til både helhet og detaljer i skjermbilder. Velger man en liten grad av forstørring, er det lettere å få et oversiktsbilde av hele skjermen, men samtidig vil det begrense muligheten til å se detaljer. Økes forstørringen, vil derimot detaljene bli tydeligere, men da vil man gjerne miste oversikten. Skjermdetaljer trengs først og fremst ved skriving, lesing eller utforsking av nye apper, mens oversikter/strukturer trengs ved orientering/navigering. Selv om du ikke kan se detaljene, får du et inntrykk av hva som vises på skjermen. Ofte trengs bare et grunnriss av skjermbildet for å forstå hovedstrukturen i det.

Aktivere Zoom

Zoom aktiveres med en knapp under innstillinger - tilgjengelighet.

Når Zoom er aktivert, slår du forstørringen på og av ved å dobbeltklikke med tre fingre på skjermen. Forstørret bilde flyttes ved å dra med en eller tre fingre på skjermen slik det beskrives i videoen under eller trykke langs kanten på skjermen.

Videoen vister hvordan du aktiverer Zoom, og hvordan du beveger deg rundt på skjermen med Zoom aktivert:

Merk: I videoen er veien inn til Tilgjengelighet, der du finner Zoom via Generelt i Innstillinger. I iPadOS15 ligger Tilgjengelighet direkte i menyen til venstre.

Under Tastatursnarveier får du en oversikt over hvilke tastekombinasjoner du kan bruke på ditt eksterne tastatur for å styre forstørrelsen.

Under Zoom i område kan du velge om å forstørre hele skjermbildet med Zoom i fullskjerm eller å ha forstørringen på i et flyttbart område på skjermen, Vinduszoom. Vår erfaring er at de fleste foretrekker å zoome hele skjermen. men dette vil være individuelt.

Videoen viser hvordan du kan bruke Vinduszoom:

I valget Zoomkontroller kan du aktivere Vis kontroller. Da får du fram en undermeny for Zoom. Denne kontrolleren kan du blant annet bruke til å justere forstørrelsen, og til å flytte deg rundt i det forstørrede skjermbildet. Dette er en funksjon som kan virke litt forvirrende i starten, men som vi erfarer at mange foretrekker når de har lært seg å bruke den. Kontrolleren kan også aktiveres ved å trippel-trykke med tre fingre, Zoom må da være aktivert i tilgjengelighetsmenyen.

Videoen viser hvordan du kan bruke Zoomkontrolleren og hvordan du kan endre størrelsen på Vinduszoom:

Valget Zoomfilter gir mulighet for å sette på ulike filter. Dette valget vil vises kun når Zoom er aktivert. Senere skal vi se hvordan vi kan få inverterte farger på en enklere måte på iPad.

I figuren over ser vi at Maksimalt zoomnivå satt til 7 x, altså 7 gangers forstørrelse. Denne går fra 1,2 x til 15 x. For å gjøre Zoom mest mulig brukervennlig bør maksimalt zoomnivå stilles inn etter behovet.


OPPGAVE: Aktivere Zoom

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Velg Zoom og slå denne på
 4. Gå tilbake til Hjem-skjermen
 5. Slå forstørringen av og på igjen ved å dobbelttrykke med tre fingre

Justere graden av Zoom

Når Zoom er slått på kan du justere graden av forstørring ved å dobbelttrykke med tre fingre og så, uten å ta fingrene bort fra skjermen, dra med en eller flere fingre opp eller ned i skjermbildet. For mange krever det betydelig øvelse for å få til disse fingerbevegelsene.

Videoen viser hvordan du justerer forstørringsgraden på Zoom:

Du kan også justere graden av forstørring med glidebryteren som ligger i kontrolleren som du kan velge om skal vises eller ikke (se over).


OPPGAVE: Bruk av Zoom

 1. Aktiver Zoom
 2. Sett Zoom i område til Zoom i fullskjerm
 3. Gå tilbake til Hjem-skjermen
 4. Øk forstørrelsen ved å dobbeltklikk med tre fingre, og dra fra deg
 5. Beveg deg rundt på skjermbildet med tre fingre
 6. Reduser forstørrelsen ved å dobbeltklikk med tre fingre, og dra mot deg
 7. Gå tilbake til zoom-menyen (Innstillinger – Tilgjengelighet – Zoom)
 8. Gå inn på Zoomkontroller og aktiver denne
 9. Gå tilbake til Hjem-skjermen
 10. Trykk på kontrolleren og beveg deg rundt på skjermen
 11. Gå tilbake til zoom-menyen (Innstillinger – Tilgjengelighet – Zoom)
 12. Slå av Zoomkontrolleren
 13. Sett Zoom i område til Vinduszoom
 14. Flytt zoomvinduet rundt på skjermen ved å holde på «håndtaket» nederst

I enkelte apper for internett, e-post og tekstbehandling, kan en forstørre deler av skjermbildet uten Zoom. Da må du forstørre hvert skjermbilde for seg ved å dra to fingre fra hverandre på skjermen (knipeforstørring). Dette vil vi komme tilbake til i kapittelet om nettleseren Safari. I dette kapittelet har vi også lagt inn en oppgave som kombinerer bruk av Zoom og bruk av knipeforstørringen i nettleseren.

Navigere på iPad nå Zoom er aktivert

Navigering er en utfordring i alle forstørringsprogrammer. Når Zoom i fullskjerm er aktivert må du veksle mellom å bruke én finger og tre fingre på skjermen når du navigerer:

 1. For å navigere rundt på iPaden må du bruke én finger
 2. For å navigere rundt i det forstørrede skjermbildet må du bruke tre fingre

Vår erfaring viser at det krever en del øvelse til for å mestre dette på en god måte.

Denne videoen viser hvordan du navigerer på skjermen med Zoom aktivert. (Videoen er den samme som du så for å lære hvordan du aktiverte Zoom):

Merk: I videoen er veien inn til Tilgjengelighet, der du finner Zoom via Generelt i Innstillinger. I iPadOS13 ligger Tilgjengelighet direkte i menyen til venstre.

OPPGAVE: Navigere med Zoom aktivert

 1. Aktiver Zoom og sett til relativt stor forstørrelse
 2. Gå tilbake til hjem-skjermen
 3. Naviger deg til du ser appen(e) øverst til høyre på skjermen (tre fingre)
 4. Bla til neste side med apper (en finger)
 5. Finn nettleseren Safari
 6. Naviger til adressefeltet (tre fingre)
 7. Skriv inn www.nrk.no
 8. Naviger til nederst i skjermbildet (tre fingre)
 9. Bla videre nedover på nettsiden (en finger)
 10. Naviger fra side til side slik at du får med deg alt innholdet på siden
 11. For å skaffe deg oversikt over skjermbildet kan du slå Zoom av og på ved å dobbelttrykke med tre fingre

Skjerm og tekststørrelser

Menyinndeling for Skjerm og tekststørrelse.

Velg "Neste" for å gå videre.

Større tekst

Under Skjerm og skriftstørrelse ligger valget Større tekst. Med denne funksjonen endrer skriftstørrelsen i ulike tekstfelt i apper som støtter dynamisk skrift, som for eksempel Mail og Notater. Tekststørrelsen endres ved å dra på glidebryteren.

Merk: Større tekst kan også slås på under Innstillinger, Skjerm og lysstyrke.

OPPGAVE: Øke tekststørrelsen

 1. Åpne appen Notater og skrive en kort tekst, dersom den er tom.
 2. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 3. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 4. Velg Skjerm og tekststørrelse, og deretter Større tekst
 5. Øk tekststørrelsen
 6. Gå tilbake til Notater og se at teksten har blitt større

Halvfet tekst

Teksten som vi i avsnittet om Større tekst så at kunne gjøres større i for eksempel Mail og Notater da disse appene støtter dynamisk skrift, kan også gjøres fetere. Under Skjerm og tekststørrelse ligger valget Halvfet tekst.

For mange vil det være nyttig at denne funksjonen også gir fetere skrift på skjermtastaturet. Med Halvfet tekst vil enkelte kunne klarer seg med mindre tekststørrelse.

Merk: Halvfet tekst kan også slås på under Innstillinger, Skjerm og lysstyrke.

Inverterte farger

Funksjonene for å invertere farger er også plassert under Skjerm og tekststørrelse i tilgjengelighetsmenyen. Med Inverter farger blir alle farger motsatt av den opprinnelige fargen og kontrasten blir forbedret. Inverter farger er spesielt nyttig for personer som opplever ubehag ved lys og/eller er lysømfintlig.

Det er to typer invertering i menyen:

 • Smart invertering: lar bildene beholde sine vanlige farger
 • Klassisk invertering: også fargene i bildene inverteres.

Forskjellen på disse to ser du i bildet under hvor smart invertering er til venstre.

Som nevnt tidligere kan man også endre farger med valg under funksjonen Zoom, men da vil inverteringen kun være aktiv når Zoom er aktivert.

OPPGAVE: Inverterte farger

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Velg Skjerm og tekststørrelse, og aktiver Smart invertering
 4. Gå inn på en nettavis og se på tekst og bilder
 5. Gå tilbake til tilgjengelighetsmenyen
 6. Slå på Klassisk invertering i stedet
 7. Gå tilbake til nettavisen og se på bildene igjen

Andre tilpasninger av skjerm

Valget Fargefiltre gir endringer av farger og kontrast i skjermen. Denne funksjonen kan være nyttig for elever som har en fargesvakhet, ved at de ikke ser forskjell på rød og grønn, eller blå og gul. Vi anbefaler at du prøver deg fram for å se hva som gir best opplevelse av detaljene i skjermen.

Med Reduser hvitpunkt kan man redusere lysstyrken, men da i mindre grad enn det som er tilfellet under Innstillinger > Skjerm og lysstyrke.

Valget Øk kontrast gir en forsterket kontrast mellom appens forgrunn og bakgrunnsfargene.

Opplest innhold

Menyinndeling for Opplest innhold.

Velg "Neste" for å gå videre.

Hvor finner jeg Opplest innhold?

På iPad er det enkelt å få lest opp teksten på skjermen. Dette finner vi i Opplest innhold under Tilgjengelighetsmenyen.

Det er flere funksjoner for å få lest opp tekst, og de som ligger i tilgjengelighetsmenyen vil vi gå gjennom her. Du kan også få tekst lest opp via en funksjon fra Microsoft som heter Engasjerende leser. Denne får du tilgang til i Word onlie, også på iPad. Her er det enkelt å få dokumentet lest opp. Les mer om Engasjerende leser i Word online.

Les opp markering eller skjerm

Under Opplest innhold i tilgjengelighetsmenyen er det to valg for opplesing av tekst. Det er Les opp markering og Les opp skjerm.

Les opp markering vil lese opp tekst du har markert. For mange med nedsatt syn kan det være vanskelig å markere tekst, da symbolene for markering er små og kan være utfordrende å se.

Denne videoen viser funksjonen Les opp markering:

Med alternativet Les opp skjerm slipper du å markere. Da starter opplesingen på toppen av skjermen straks du aktiverer opplesingen ved å sveipe med to fingre ned fra toppen av skjermen. Du kan også justere hastigheten på talen med skyveknappen under Talehastighet.

Denne videoen viser funksjonen Les opp skjerm:
Merk: I videoen er veien inn til Les opp skjerm, via Generelt – Tilgjengelighet og Tale i Innstillinger-appen. I iPadOS15 og nyere ligger Les opp skjerm under Opplest innhold i Tilgjengelighet.

Hvis du skal bruke Les opp skjerm for å lese nettsider anbefaler vi å sette på leservisning i nettleser. Leservisning rydder bort mye av innholdet øverst på nettsiden. Dette vil vi se nærmere på i kapittelet om nettleseren Safari.

I nettleser er det også muighet for å sette på Lytt til side. En AI-generert stemme vil da lese opp artikkelen. Dette vil vi se nærmere på i kapittelet om nettleseren Safari.

Du kan velge om du vil ha kvinnelig eller mannlig stemme på talesyntesen. Dette finner du i menyen for Opplest innhold under Stemmer. Velg Norsk, og huk av for den stemmen du ønsker å bruke. Dersom stemmen ikke er lastet ned, må du gjøre det før du kan bruke den. Dersom den ikke er lastet ned ser du et sky-symbol ved stemmen:

En nyttig funksjon kan være å få markert ord eller setninger under opplesing. Du kan slå på dette under Uthev innhold i menyen for Opplest innhold. Velg ord, setninger eller ord og setninger. Setninger kan markeres med farge eller understreking. Trolig vil fargemarkering være best. Du kan velge farge for utheving av ord og setninger.

OPPGAVE: Les opp markering

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Velg Opplest innhold
 4. Aktiver Les opp markering
 5. Åpne Safari og www.klartale.no, og velg passende forstørringsnivå.
 6. Gå inn på en artikkel
 7. Marker et ord ved å trykke på det. (For å markere flere ord må du dra i de blå håndtakene)
 8. Velg Les opp i dialogboksen som dukker opp
 9. Endre hastigheten på talen (Innstilinger > Tilgjengelighet > Opplest innhold)
 10. Sett på markering av ord og setninger i menyen for Uthev innhold
 11. Gå tilbake til artikkelen i Safari, og marker noen linjer med tekst
 12. Velg Les opp

OPPGAVE: Les opp skjerm

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Velg Opplest innhold
 4. Aktiver Les opp skjerm
 5. Åpne en artikkel på www.klartale.no
 6. Dra med to fingre fra toppen av skjermen slik at opplesing starter
 7. Prøv de ulike funksjonene som dukker opp i lesemenyen

Bruk av VoiceOver

VoiceOver er primært beregnet for personer med blindhet, og alvorlig synssvekkelse. Funksjonen kan også være nyttig for andre som trenger kontinuerlig talestøtte, og ikke har forutsetninger for å navigere visuelt.

VoiceOver ligger i tilgjengelighetsmenyen. (Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver). VoiceOver endrer de fingerbevegelsene du må bruke for å navigere på iPaden. Når du tar på skjermen eller drar fingeren over den, leser VoiceOver opp navnet på objektet som fingeren er på. Hvis du vil gå inn på appen fingeren din er på, må du dobbelttrykke på skjermen for å aktivere den.

Denne video viser hvordan du åpner en app når VoiceOver er aktivert:

Denne videoen viser hvordan du kan få tekst lest opp med VoiceOver, men husk at VoiceOver også endrer hvordan du navigerer på iPad:

For å unngå utfordringene med navigering med VoiceOver på, er det lurt å legge VoiceOver i tilgjengelighetssnarvei.

Denne videoen viser hvordan du aktiverer VoiceOver, og hvordan du legger den til som snarvei:

Apple har en fullstendig oversikt over alle VoiceOver-bevegelsene på iPad, og du kan øve på disse bevegelsene et eget område på iPad. Dette heter VoiceOver øving, og vises i menyen for VoiceOver når du har aktivert VoiceOver. iPaden vil her fortelle deg hvilken funksjon bevegelsene du gjør har.

OPPGAVE: VoiceOver-bevegelser

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Gå inn på VoiceOver
 4. Aktiver VoiceOver
 5. Trykk der det står VoiceOver-øving
 6. Dobbelttrykk på skjermen med en finger
 7. Trykk midt på skjermen
 8. Dobbelttrykk med en finger på skjermen
 9. Sveip til høyre med en finger
 10. Sveip til venstre med en finger
 11. Sveip til høyre med tre finger
 12. Sveip til venstre med tre finger
 13. Trykk på Ferdig øverst i høyre hjørne
 14. Dobbelttrykk på skjermen med en finger
 15. Dobbelttrykk på skjermen med en finger for å slå av VoiceOver

OPPGAVE: Les opp tekst i Safari ved VoiceOver

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Velg Tilgjengelighetssnarvei, som ligger helt nederst
 4. Huk av for VoiceOver
 5. Åpne appen Safari og velg en nettside
 6. Slå på VoiceOver ved å trippelklikke på Hjem-knappen eller topp-knappen
 7. Velg VoiceOver, dersom du får opp en meny med flere valg
 8. Trykk på teksten du vil lese opp med en finger
 9. Trykk på skjermen med to fingre for å stanse opplesningen
 10. Slå av VoiceOver ved trippelklikk på hjem-knappen
 11. Derom du får opp en meny: Velg VoiceOver og dobbelttrykk på skjermen
 12. Endre talehastighet: Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver > Talehastighet
 13. Gå tilbake til Safari
 14. Slå på VoiceOver ved å trippelklikke på Hjem-knappen eller topp-knappen
 15. Trykk på nytt på teksten du vil lese opp
 16. Slå av VoiceOver ved trippelklikk på hjem-knappen eller topp-knappen

Les opp det jeg skriver

Med Les opp det jeg skriver kan du få lest opp bokstaver og ord mens du skriver.

Valget Tegn leser opp bokstavnavnet. I den begynnende leseopplæringen kan dette være en nyttig, men samtidig er det en vesentlig ulempe at bokstavbenevnelsen (grafem) og ikke bokstavlyden (fonem) leses opp. Bokstaven «h» bør uttales «h» og ikke «hå». Dette er en vesentlig svakhet for de yngste elevene, og derfor vil vi omtale noen apper hvor du unngår dette under emnet om tastaturtrening/touchopplæring.

Valget Tegnhint leser opp det fonetiske alfabetet; a – Alfa, b – Bravo, c – Charlie etc.

Aktiverer du Les opp ord vil ordet du har skrevet bli lest opp når du trykker mellomromstasten.

Funksjonen Hold for å lese opp forslag gjør at du kan få lest opp ordforslag ved å holde på dem. Merk at ordforslag foreløpig kun er tilgjengelig når du skriver engelsk.

OPPGAVE: Les opp det jeg skriver

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Velg Opplest innhold og Les opp det jeg skriver
 4. Aktiver Tegn og Les opp ord
 5. Åpne appen Notater og skriv noen ord

Synstolking

Noen videoer har synstolking. Du finner det i så fall på menyen for Lyd og undertekster ved å trykke på skjermen for å vise avspillingskontrollene mens du ser på videoen. Åpne Lyd og undertekster-menyen og velg synstolkingsspor.

For å spille av synstolking på videoer automatisk hvis det er tilgjengelig, kan du slå dette på i tilgjengelighetsmenyen. (Innstillinger > Tilgjengelighet > Synstolking).

Rask tilgang til funksjoner

Menyinndeling for Rask tilgang til funksjoner.

Velg "Neste" for å gå videre.

Rask tilgang til funksjoner som brukes ofte

For å få rask tilgang til ulike tilpasninger er det effektivt å opprette en snarvei til dem. Da slipper man å bla seg gjennom Innstillinger-appen for å aktivere funksjonen.

Noen funksjoner kan du legge til i Tilgjengelighetssnarvei, som du finner i menyen for Tilgjengelighet, og noen kan du legge til i Kontrollsenteret.

Tilgjengelighetssnarvei

I menyen for Tilgjengelighetssnarvei (under menyen for Tilgjengelighet) kan du velge å huke av for en eller flere tilgjengelighetsfunksjoner.

For å aktivere snarveien må du trykke tre ganger i rask rekkefølge (trippelklikke) på toppknappen, sideknappen eller hjem-knappen, avhengig av hvilken modell du har.

Dersom du har huket av for kun en funksjon vil trippelklikk aktivere valgte funksjon. Hvis du har valgt to eller flere funksjoner vil disse vises i en dialogboks, og du må velge hvilken funksjon du ønsker å aktivere.

Videoen viser hvordan du legger til funkjsoner i Tilgjengelighetssnarveier, og hvordan du bruker dem:

OPPGAVE: Tilgjengelighetssnarvei

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Velg Tilgjengelighetssnarvei, som ligger helt nederst
 4. Huk av for en funksjon
 5. Trippelklipp på hjemknapp/toppknapp
 6. Gå tilbake til Tilgjengelighetssnarvei
 7. Huk av for minst en funksjon til
 8. Trippelklikk på hjemknapp/toppknapp
 9. Aktiver en av funksjonene på lista

Kontrollsenter

Kontrollsenteret får du tilgang til uansett hvilken side du har åpen på iPaden. Hvis du har iPad med hjem-knapp må du sveipe opp fra bunn av skjermen, og dersom du har iPad uten hjem-knapp må du sveipe ned fra øverst i høyre hjørne av skjermen for å komme til kontrollsenteret.

For å velge hvilke innstillinger du kan gjøre fra kontrollsenteret må du inn i appen Innstillinger, og velge Kontrollsenter fra menyen til venstre. I menyen til høyre velger du ulike funksjoner fra en liste.

Funksjoner som kan være nyttige for personer med nedsatt syn å ha rask tilgang til er lupe, tekststørrelse, lommelykt, mørk modus og tilgjengelighetssnarveier. I tillegg kan man justere lysstyrken fra kontrollsenteret, men dette er et valg man ikke kan fjerne.

OPPGAVE: Kontrollsenter

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Kontrollsenter i menyen til venstre
 3. Legg til og fjern funksjoner, slik at de funksjonene du bruker blir tilgjengelig i kontrollsenteret.
 4. Gå til kontrollsenteret ved å sveipe opp fra bunn eller ned fra øverst i høyre hjørne
 5. Velg en av funksjonene som ligger der

Muligheter i Safari

I nettleseren Safari finnes det ulike muligheter for å tilpasse teksten. Vi kommer til å gå nærmere inn på knipeforstørring, sidezoom i Safari, leservisning og engasjerende leser.

Velg "Neste" for finne ut mer om disse mulighetene.

Knipeforstørring

Når du er på en nettside i nettleseren Safari, kan du bruke knipeforstørring ved å holde to fingre på skjermen og dra dem fra hverandre for å forstørre og mot hverandre for å redusere størrelsen.

Denne videoen viser hvordan du bruker knipeforstørring:

OPPGAVE: Knipeforstørring

 1. Åpne appen Safari
 2. Gå inn på en nettside
 3. Prøv knipeforstørringen

OPPGAVE: Knipeforstørring og Zoom

 1. Aktiver Zoom
 2. Åpne appen Safari
 3. Gå inn på en nettside
 4. Prøv deg fem med både å juster forstørringsgraden med Zoom og med knipeforstørringen, mens du også navigerer med en finger og tre fingre

Sidezoom i Safari

Nettsidene i Safari kan du også forstørre ved hjelp av Sidezoom. Denne finner du ved å trykke på AA-symbolet til venstre i adressefeltet på nettleseren:

Når du så trykker på den store A-en til høyre vil innholdet på nettsiden bli større, og hvis du trykker på den lille A-en til venstre vil innholdet forminskes. Det som skiller denne måten å forstørre innholdet på nettsider fra knipeforstørringen vi nettopp så på, er at innholdet vil her ordnes under hverandre i størst mulig grad. Da slipper du å navigere deg både sideveis og oppover/nedover for å få med deg innholdet på siden, og kan som regel kun bla deg nedover på siden.

Du kan også sette større Sidezoom som standard, slik at alle nettsider automatisk åpnes i en gitt forstørrelse. Denne innstillingen finner du under Innstillinger > Safari > Sidezoom.

Når du går inn på Sidezoom kan du huke av for den forstørrelsen du ønsker at alle nettsider skal åpnes med. Skalaen går fra 50% til 300%, der 100% er opprinnelig størrelse.

OPPGAVE: Sidezoom

 1. Åpne appen Safari
 2. Gå inn på www.vg.no og gå inn på en artikkel
 3. Øk forstørringen på siden ved å trykke AA-symbolet til venstre i adressefeltet, og deretter trykke på den store A-en til høyre
 4. Bla nedover i artikkelen

OPPGAVE: Sett en standard forstørrelse på Sidezoom

 1. Avslutt Safari-appen
 2. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 3. Bla deg ned til og gå inn på valget Safari i menyen til venstre
 4. Bla deg ned til og gå inn på valget Sidezoom i menyen til høyre
 5. Sett ønsket forstørrelsesgrad
 6. Åpne Safari og se om du har valg rett forstørring

Leservisning og Lytt til side

Safari har en Leservisning som er nyttig for mange med nedsatt syn siden du kan forstørre skriften, justere farger og fjerne reklame.

På bildene under ser du en nettside fra forskning.no. På skjermen er det ikke mulig å se hva artikkelen handler om, siden størsteparten av siden består av bilde og reklamer.

Ved å trykke på AA-symbolet til venstre i adressefeltet får du tilgang til en meny der du kan sette på Leservisning. Leservisning fjerner all reklame og unødvendige lenker. På bildet under ser du at det nå er mye lettere å oppfatte innholdet i.

Når Leservisning er aktivert får du opp en meny hvis du trykker på AA -symbolet:

I denne menyen kan du velge å gjøre teksten større, endre skrifttype (font) og endre fargene. Du kan under Nettstedinnstillinger i denne menyen velge om dette nettstedet alltid skal åpne seg med leservisning aktivert.

Når du gjør teksten større vil den ordnes nedover i en kolonne, slik at teksten ikke går ut av skjermen på sidene.

For å slå av leservisning trykker du på symbolet og velger Skjul leservisning, eller på tilbakeknappen for å gå til forrige side.

Som vi har vært inne på tidligere anbefaler vi at du setter på leservisning før du velger Les opp skjerm når du ønsker å få nettsider lest opp. Da vil ikke talesyntesen lese opp lenker, reklamer og andre forstyrrende elementer som ofte finnes på nettsidene.

Du kan velge å få en nettside lest opp ved å velge Lytt til side. Siden leses da opp med en KI-generert tale. Når Lytt til side er aktiv, får du opp en meny når du trykker på AA-symbolet:

I denne menyen kan du avsluttet lyttingen, hoppe frem og tilbake, sette på pause eller endre på talehastigheten. Hvis du avslutter lytting, kan du gjenoppta den senere. Den vil da forsette å lese fra der du stoppet den.

Dersom Leservisning og Lytt til side ikke er tilgjengelig, vil valget Vis leservisning og Lytt til side være grått. Disse er ikke tilgjengelig fra samlesider/forsider. Er du inne på en nettavis må du derfor gå inn på en artikkel før leservisning blir tilgjengelig.

Du kan velge å gjøre innstillinger slik at alle nettsider som har Leservisning tilgjengelig alltid åpnes med denne. Dette gjør du under Innstillinger > Safari > Leser, og huker av for Alle nettsteder.

Dersom du har en iPad med et eldre operativsystem (iOS 12 eller eldre) vil leservisningssymbolet være fire vannrette streker.

OPPGAVE: Leservisning

 1. Åpne appen Safari
 2. Gå inn på www.vg.no og gå inn på en artikkel
 3. Sett på leservisning ved å trykke på de to a-ene til venstre i adressefeltet
 4. Slå av leservisning når du er ferdig

OPPGAVE: Leservisning og Les opp skjerm

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Velg Opplest innhold
 4. Aktiver Les opp skjerm
 5. Åpne appen Safari
 6. Gå inn på www.vg.no og gå inn på en artikkel
 7. Sveip med to fingre fra toppen av skjermen og lytt til det som leses opp
 8. Aktiver leservisning og sveip med to fingre ned fra toppen av skjermen

Lytt til forskjellen i informasjonen du får lest opp

Engasjerende leser i Office Online

I Safari kan du bruke Word online fra Microsoft. I Word online ligger det en funksjon som gjør det mulig å tilpasse teksten og sette på opplesning når du skal lese Word-dokumenter. Word online er gratis tilgjengelig for alle.

I fanen Visning kan du velge Engasjerende leser:

Når du har satt på Engasjerende leser åpner teksten seg i et nytt bilde. Her kan du velge å øke tekststørrelsen, øke avstanden mellom bokstaver, ord og linjer, velge en annen skrifttype og endre fargekombinasjonene. Du har også mulighet til å blende ned deler av skjermen slik at bare én, tre eller fem linjer vises på skjermen av gangen. Det er også enkelt å få tekstdokumentet lest opp.

Denne videoen viser engasjerende leser i Word online.


Dersom du åpner Engasjerende leser i Word-appen, vil du ha noen færre valg enn du har i nettleserversjonen.

Å bruke tastatur til iPad

Menyinndeling for Å bruke tastatur til iPad.

Velg "Neste" for å gå videre.

Eksternt tastatur

Skjermtastaturet tar stor plass på en skjerm som i utgangspunktet ikke er så veldig stor. Vår erfaring er at personer med nedsatt syn vil ha stor nytte av å bruke eksternt tastatur til iPaden. Da vil hele skjermen på iPaden kunne brukes til å vise programmet du jobber i. Samtidig vil du oppnå en mer effektiv måte å jobbe på, særlig når du jobber med tekst.

Det finnes ulike typer tastatur til iPad, noen av dem er tilpasset for personer med nedsatt syn, ved at de har store tegn med god kontrast. Disse kan du søke om å få låne hos hjelpemiddelsentralen i ditt fylke, dersom du oppfyller kriteriene for å få innvilget synshjelpemidler.

Tastaturtrening og touchmetoden

For å bli effektiv med tekstproduksjon, så bør du lære å skrive uten å se på tastaturet (touchmetoden). Touchmetoden i kombinasjon med et eksternt tastatur, vil spare personer med nedsatt syn for mye energi. I de nye læreplanene (LK20) er det å skrive med flyt på tastatur kommet inn som kompetansemål etter 7.trinn. Dette gjør at vi anbefaler at touchopplæring gjennomføres som en inkluderende helklasseaktivitet.

I en opplæring i touchmetoden starter du med grunntastene; a s d f j k l ø. For å bli god er det viktig å bruke riktig fingerposisjon, der pekefingrene ligger på j og f. Hvis disse tastene er vanskelige å finne, kan de markeres taktilt for å gjøre dem lettere å kjenne.

Vår erfaring er at hyppige, men korte opplæringsøkter er å foretrekke. De må være så hyppige at det gir en progresjon, men at øktene ikke er så lange at det blir kjedelig. Eksempelvis kan man ha en plan for 3-4 økter på 15 minutter i uka, over en periode. Det er viktig å være trygg på bokstavene som tilhører en leksjon før dere går videre til neste leksjon.

Statped har utviklet et universelt utformet tastaturtreningsprogrammer som fungerer i nettleser. Det vil si at det kan brukes også på iPad. Programmet heter Tastaturbo, og du finner det her: www.statped.no/tastaturbo. Vi anbefaler at du leser lærerveiledningen før du starter opp.

For elever som har lært seg hvor alle tastene på tastaturet er, kan opplæringen gjerne forsette i såkalte STL+ apper. STL+ er en metodikk for leseopplæring. STL+ er en betegnelse for Å skrive seg til lesing med talestøtte. De er ikke beregnet for touchopplæring, men vil gi umiddelbar bekreftelse på om eleven har trykket ned riktig bokstav, da disse app-ene har tastaturekko med bokstavlyden. Det finnes flere slike app-er, her en noen av dem; Skoleskrift, IntoWords, Lingit STL+, Smash HD.

Hurtigtaster

Bruk av hurtigtaster gjør at du kan jobbe mer effektivt. På tastaturet til iPad er det en del hurtigtaster som er tilsvarende, eller nesten tilsvarende de du kjenner fra PC.

Oversikt over symboler på tastaturet:

⇧ Skift

⇥ Tabulator (Tab)

⌥ Option/Alt

⌘ Kommando/Command/Cmd

Supertips: For å få opp en oversikt over hurtigtaster for gjeldene side kan du holde inne kommandotasten.

Tekstbehandling

HurtigtastHandling
Kommando + XKlipp ut
Kommando + CKopier
Kommando + VLim inn
Kommando + ZAngre siste handling
Skift + piltasterMarker tekst, tegn for tegn
Skift + Option + piltasterMarker tekst, ord for ord eller linje for linje
Kommando + AMarker alt

Navigasjon på iPad

Kommando + H Gå til Hjem-skjermen
Kommando + Tabulator Bytt til neste nylig brukte app blant appene som er åpne
Kommando + Mellomrom Vis eller skjul Søk-feltet
Tab + A Åpne appveksleren
Tab + C Åpne Kontrollsenter
Skift + Kommando + 3 Ta skjermbilde

Safari

Kommando + T Åpne ny fane
Kommando + W Lukke åpen fane
Kommando + F Søk på siden
Kommando + L Aktiver adressefeltet
Kommando + Skift + R Aktiver Leservisning

E-post

Kommando + N Ny e-post
Kommando + Skift + D Sende e-post
Kommando + R Svare på e-post
Kommando + Skift + R Svar alle
Kommando + Skift + F Videresende e-post
Kommando + Option + F Søke i e-post
Kommando + pil opp/ned Neste/forrige e-post
Kommando + Skift + L Flagg e-post

Styre iPad med det eksterne tastaturet

Ved å velge Full tastaturtilgang får du mulighet til å styre svært mye på iPad med hurtigtaster. Full tastaturtilgang ligger under tilgjengelighetsmenyen (ikke under Generelt) og Tastatur. Her kan man også definere egne hurtigtaster. En liste over hurtigtastene kommer på neste side.

I den samme menyen er det enkelte innstilinger som kan være nyttige hvis man har motoriske utfordringer som gjør det krevende å bruke tastatur: Tastaturgjentagelse, Trege taster og Langsomme taster. Se i menyen på iPad for nærmere beskrivelse av dette. Fullstendig liste over hurtigtaster får du frem ved å vise hjelp (Tab + H). Her er en oversikt over noen av hurtigtastene:

Tabulator (Tab) Gå til det neste objektet
Skift + Tab Gå til det forrige objektet
Piltaster Navigere i objekter
Mellomromstast Aktiver det markerte objektet
Kommando + H Gå til Hjem-skjermen
Kommando + Tab Bytt til neste nylig brukte app blant appene som er åpne
Kommando + Mellomrom Vis eller skjul Søk-feltet
Tab + A Åpne appveksleren
Tab + C Åpne Kontrollsenter
Tab + N Åpne Varslingssenter
Tab + H Vis hjelp

Andre muligheter

Her vil vi nevne noen av de mulighetene som du ikke finner i tilgjengelighetsmenyen, men som likevel kan være nyttige.

Lupe

Lupe er en egen app som på iPad. I lupen kan du endre forstørringsgrad, juster lysstyrke, kontrast og fargekombinasjoner. Du kan også fryse et bilde, slik at det lagres midlertidig. En fordel med å lagre bildet midlertidig er at du kan ta bildet, og forstørre det opp uten at det lagres i kamerarullen. Derosm du ønsker det kan du også velge å lagre det på kamerarullen.

Denne videoen viser bruk av Lupe:

Lupe kan også legges i kontrollsenteret:

Den kan i tillegg slås på ved snarvei-funksjonen.

OPPGAVE: Lupe

 1. Åpne appen Lupe
 2. Forstørr med glidebryteren
 3. Frys bildet ved å trykke på den runde sirkelen nederst i midten
 4. Forstørr mer med glidebryteren eller knipeforstørring
 5. Juster fargekombinasjonene i bildet
 6. Lagre bildet på kamerarullen

Kamera

Kameraet på iPad kan være et nyttig hjelpemiddel for personer med nedsatt syn. Du kan zoome inn og ta bilde av ting på både nært og avstand. Når bildet er tatt kan du zoome videre inn på bildet. Dersom du ikke ønsker at kamerarullen skal fylles opp med bilder du ikke har behov for kan du heller bruke Lupe.

Tekst i objektivet

Funksjonen Tekst i objektivet gjør det enkelt å få lest opp tekst som ikke finnes digitalt. For å aktivere funksjonen går du inn i Innstillinger-appen, velger Generelt – Språk og område, og huker av for Tekst i objektivet.

Når du åpner Kamera-appen vil det nå komme opp et skannesymbol når det er tekst i det området kameraet fanger opp. Ved å trykke på skannesymbolet, vil kameraet hente ut teksten, og du har mulighet til å få den lest opp, eller kopiere den, for å kunne lime den inn et annet sted. For å gå tilbake til kamera trykker du på skannesymbolet en gang til.

Dersom du har slått på funksjonen Les opp skjerm kan du velge å dra to fingre ned fra øverst på skjermen for å få iPad-en til å lese opp teksten som fanges opp av Tekst i objektivet, uten at du trenger å markere den.

Funksjonen Tekst i objektivet gjør det også mulig å hente tekst direkte inn i f.eks. Notater-appen. Hvis du velger Kamerasymbolet oppe til høyre i Notater, Får du nå valget Skann tekst. Når du velger denne vil det åpne seg et kamera nederst på skjermen, som du kan rette mot den teksten du ønsker å hente inn i dokumentet. Trykk på Sett inn når du er fornøyd med utsnittet. Merk at æ, ø og å fremdeles ikke fungerer, så det vil kunne være nødvendig å rette i etterkant.

Tekst i objektivet vil også identifisere telefonnummer og e-postadresser i bildet, og du kan ringe, sende melding eller e-post direkte ved å trykke på nummeret/adressen.

I tillegg vil skannesymbolet også dukke opp på bilder du har lagret på Kamerarullen din, dersom det er tekst på dem. Symbolet ligger nederst til høyre, og etter å ha trykket på det, kan teksten behandles på samme måte som beskrevet over.

Diktering

Diktering på iPad betyr å si eller lese inn det du ønsker å skrive. Diktering aktiverer du i menyen Generelt, under Tastatur:

I denne videoen kan du se hvordan du aktiverer den:

Når du har aktivert diktering vil det dukke opp et mikrofonsymbol på skjermtastaturet ditt. Du trykker på denne for å starte dikteringen, og for å avslutte dikteringen trykker du et sted utenfor tastaturområdet.

Når du bruker eksternt tastatur vil det nå også dukke opp et mikrofonsymbol nederst på skjermen. Det vil variere fra app til app akkurat hvor den vises. Her ser du eksempler fra Pages og Word:

Merk: For iPadOS 14 og eldre må du få frem skjermtastaturet for å aktivere diktering dersom du bruker eksternt tastatur, da mikrofonsymbolet ikke vises automatisk. For å åpne skjermtastaturet, trykker og holder nede symbolet nederst til høyre på skjermen til skjermtastaturet vises. Hvis du ikke ser , trykker du på pil opp eller ned (det varierer) på det eksterne tastaturet. For å skjule skjermtastaturet igjen, trykker du på tastatursymbolet nederst til høyre.

OCR - Apper til å skanne med

Det finnes ulike skanneapper til iPad som gjør om tekst på bilder til tekst du kan få lest opp, eller jobbe videre med i tekstbehandling. På nettsidene våre har vi beskriver av blant annet Microsoft Office Lens og Voice Dream Skanner.

Videoen viser hvordan du bruker Microsoft Office Lens til å få tekst lest opp:

Det finnes også apper som lar deg tilpasse teksten slik at den blir enklere å se, og som kan lese opp teksten. Voice Dream Reader er en slik app. Dersom du skanner tekst med Voice Dream Skanner, så kan du også velge å lagre resultatet i Voice Dream Reader slik at du kan tilpasse teksten videre her. Disse to appene kan derfor være nyttige å bruke sammen.

Lydbøker og digitale lærebøker

Barn og voksne med nedsatt syn og blindhet kan låne lydbøker hos Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur. Lydbøkene kan blant annet lastes ned i appen Tibi (apps.apple.com).

For å kunne låne bøker hos Tibi må du registrere deg på tibi.no.

Tibi har en side med spørsmål og svar om appen Tibi (tibi.no).

Statped produserer skolelydbøker for elever med synshemming og samarbeider med Tibi. Skolelydbøker kan derfor også lastes ned i appen Tibi. Her kan du få mer informasjon om skolelydbøker.

De fleste forlagene tilbyr digitale utgaver av lærebøkene. For elever med nedsatt syn kan det være nyttig å ha mulighet til å kunne bruke digitale utgaver. De gir muligheter for forstørring, markering, bokmerker mm. I mange av bøkene kan du også få teksten lest opp.

Valg av apper

Valg av apper - Hva bør du se etter?

Siden det utvikles mange tusen apper i året, vil det hele tiden komme nye apper som rettes mot undervisning. Derfor er det viktig å utvikle kriterier for valg av apper til svaksynte slik at en lærer kan vurdere om en app kan være aktuell for sine elever.

Funka NU (2013) satte opp i sitt prosjekt for Blindeforbundet (Nettbrett og universell utforming. Analyse av applikasjoner) følgende kriterier:

 • Det må være mulig å forstørre/zoome på en enkel måte
 • Det må være tydelig hva som er klikkbart og hvordan ulike objekt henger sammen
 • Det må finnes mulighet for å zoome hele grensesnittet, ikke bare inne i ulike applikasjoner
 • Det bør finnes mulighet til i det minste å invertere fargene på skjermen slik at brukeren kan få lys tekst på mørk bakgrunn. Det aller beste er om fargene kan innstilles helt individuelt

Andre har trukket fram at apper som skal være enkle å bruke for personer med nedsatt syn må ha et tydelig og enkelt grensesnitt. Videre at det er gode kontraster, at objektene må ha en viss størrelse og at den visuelle støyen må minimeres. Generelt vil det slik være en fordel med enkelt layout på skjermbilder.

Stativ

Stativ til iPad er spesielt nyttig for mange synshemmede da det gir bedre ergonomi. Det er mange ulike stativer og nye modeller kommer stadig. Det vil være individuelt hva som er et godt stativ for den enkelte, men man ønsker gjerne et stativ som er lite, stødig og som plasserer iPad et stykke opp fra bordet den står på. Ofte vil de små stativene dessverre være ganske ustødige. For de med motoriske utfordringer i tillegg til synshemming, vil det kanskje stilles spesielle store krav til at stativet er stødig eller at det har et godt deksel.

Et stativ vi har god erfaring med, er Belkin Portable Tablet Stage (venstre/øverst) og Ergofix H14 (høyre/nederst) som er på bildene under. Justerer du stativet slik at iPad ligger vannrett, kan du bruke lupefunksjonen og legge lesestoff under slik at det blir nesten som en lese-TV. Men i en skolesituasjon, eller om du leser mye trykte bøker, er en vanlig lese-TV å foretrekke framfor å bruke iPad til dette.