Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Hurtigtaster

Bruk av hurtigtaster gjør at du kan jobbe mer effektivt. På tastaturet til iPad er det en del hurtigtaster som er tilsvarende, eller nesten tilsvarende de du kjenner fra PC.

Oversikt over symboler på tastaturet:

⇧ Skift

⇥ Tabulator (Tab)

⌥ Option/Alt

⌘ Kommando/Command/Cmd

Supertips: For å få opp en oversikt over hurtigtaster for gjeldene side kan du holde inne kommandotasten.

Tekstbehandling

HurtigtastHandling
Kommando + XKlipp ut
Kommando + CKopier
Kommando + VLim inn
Kommando + ZAngre siste handling
Skift + piltasterMarker tekst, tegn for tegn
Skift + Option + piltasterMarker tekst, ord for ord eller linje for linje
Kommando + AMarker alt

Navigasjon på iPad

Kommando + H Gå til Hjem-skjermen
Kommando + Tabulator Bytt til neste nylig brukte app blant appene som er åpne
Kommando + Mellomrom Vis eller skjul Søk-feltet
Tab + A Åpne appveksleren
Tab + C Åpne Kontrollsenter
Skift + Kommando + 3 Ta skjermbilde

Safari

Kommando + T Åpne ny fane
Kommando + W Lukke åpen fane
Kommando + F Søk på siden
Kommando + L Aktiver adressefeltet
Kommando + Skift + R Aktiver Leservisning

E-post

Kommando + N Ny e-post
Kommando + Skift + D Sende e-post
Kommando + R Svare på e-post
Kommando + Skift + R Svar alle
Kommando + Skift + F Videresende e-post
Kommando + Option + F Søke i e-post
Kommando + pil opp/ned Neste/forrige e-post
Kommando + Skift + L Flagg e-post

Styre iPad med det eksterne tastaturet

Ved å velge Full tastaturtilgang får du mulighet til å styre svært mye på iPad med hurtigtaster. Full tastaturtilgang ligger under tilgjengelighetsmenyen (ikke under Generelt) og Tastatur. Her kan man også definere egne hurtigtaster. En liste over hurtigtastene kommer på neste side.

I den samme menyen er det enkelte innstilinger som kan være nyttige hvis man har motoriske utfordringer som gjør det krevende å bruke tastatur: Tastaturgjentagelse, Trege taster og Langsomme taster. Se i menyen på iPad for nærmere beskrivelse av dette. Fullstendig liste over hurtigtaster får du frem ved å vise hjelp (Tab + H). Her er en oversikt over noen av hurtigtastene:

Tabulator (Tab) Gå til det neste objektet
Skift + Tab Gå til det forrige objektet
Piltaster Navigere i objekter
Mellomromstast Aktiver det markerte objektet
Kommando + H Gå til Hjem-skjermen
Kommando + Tab Bytt til neste nylig brukte app blant appene som er åpne
Kommando + Mellomrom Vis eller skjul Søk-feltet
Tab + A Åpne appveksleren
Tab + C Åpne Kontrollsenter
Tab + N Åpne Varslingssenter
Tab + H Vis hjelp

Side 38 av 47