Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Hvorfor iPad til personer med nedsatt syn?

IPad har en god tilgjengelighetsmeny med muligheter for blant annet forstørring, tilpasning av tekst og talestøtte. Andre funksjoner som lysstyrke, leservisning og diktering ligger ikke i tilgjengelighetsmenyen, men er likevel nyttig for mange. I tillegg ser vi at noen kan ha nytte av å bruke skjermleseren VoiceOver, derfor blir dette også omtalt.

Ressursen er lagt opp med beskrivelser, forklaringer på video og oppgaver slik at du kan øve på tilpasningene. I menyen på venstre side kan du finne direkte til den funksjonen du ønsker å vite mer om. Der det er røde piler/trekanter, finnes det flere overskrifter. Disse får du tilgang til ved å trykke på pila.

Hvis du gjennomfører ressursen kronologisk ved å trykke "Neste" nederst på siden, vil du lære deg mange nyttige tilpasningsmuligheter på en systematisk måte.

For personer med nedsatt syn anbefaler vi å bruke eksternt tastatur. Mange vil også ha god nytte av et stativ til iPad. Vår erfaring er at skoleelever med nedsatt syn kan forebygge nakke- og skulderproblematikk ved å bruke stativ og eksternt tastatur, siden det gir dem vesentlig bedre sittestilling mens de jobber med iPad. Bruk av eksternt tastatur og stativ er derfor viet en egen del i denne ressursen.

Ressursen er utarbeidet med utgangspunkt i iPadOS15. Den er oppdatert til funksjonalitet som ligger i iPadOS17.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne ressursen kan du ta kontakt med Tore Pukstad eller Inger Lene Hustuft.

Side 2 av 47