JNCL og fysisk aktivitet | www.statped.no

JNCL og fysisk aktivitet

I de senere år har det vært drevet mye dokumentasjons- og forskningsarbeid når det gjelder den nevrodegenerative sykdommen NCL, og som opptrer i flere former. I Norge dominerer en juvenil form forkortet JNCL.
Boka tar for seg en innføring i sykdommens karakter.

Fakta og tilgjengelighet

Omslag

Kategori: Syn, Bøker/hefter, Bokmål, Mobilitet, Statpeds ressurser

Språk: Norsk bokmål

Pris: 300 kroner

Størrelse: 221 sider

Forfatter: Rita E. Hinsverk Jeremiassen

Utgiver: Statped, 2016

Når det gjelder motorisk aktivitet og tiltak for å fremme og vedlikeholde bevegelsesfunksjon hos denne gruppen, er det foreløpig relativt lite dokumentasjon av praktisk karakter. Dette har skapt et behov hos de som til daglig og faglig skal stå for aktivisering. Denne boka tar sikte på å imøtekomme noe av dette behovet. Den henvender seg til alle i brukerens omkrets som er beskjeftiget med fysisk aktivitet i enhver form. Boka tar for seg en innføring i sykdommens karakter og poengtering av fysisk aktivitet som middel til å øke fysisk funksjonsevne i så stor grad som mulig, likeså, ved hjelp av bevegelse, å trenere utviklingen av svært mange av kroppsfunksjonene som rammes og å lette den totale belastningen på kroppen. Det er konkrete henvisninger til metoder og øvelser, likeså et kartleggingsavsnitt til bruk for alle involverte.

ISBN 978-82-323-0129-4

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!