Til hovedinnhold

Kjenn hva jeg føler

"Kjenn hva jeg føler" er en veileder til samtale om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte.

Hånd holder sommerfugl
 1. Kategori: Syn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Veiledere, Statpeds ressurser
 2. Språk: Norsk bokmål
 3. Format: HTML og PDF

Veilederen er primært skrevet for pedagogisk personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut over læring og forholdet til andre. Særlig gjelder dette synshemmede barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Vi vil samtidig vektlegge at arbeidsmåten gjerne kan benyttes sammen med barn som har vansker med følelseshåndtering, uansett synsfunksjon og eventuelle andre påviste utfordringer.

Veilederen består av disse kapitlene:

 • Kjenn hva jeg føler
 • Hvem skriver vi for?
 • Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?
 • Sentrale tanker om følelser
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes
 • Etiske refleksjoner
 • Praktisk gjennomføring
 • Erfaringer fra følelsessamtaler
 • Hva kan Statped bidra med?