Til hovedinnhold

Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet

Dette heftet er hovedsaklig laget for lærere som har en synshemmet elev i klassen.

  1. Kategori: Syn, Kroppsøving, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 500 kB (50 sider)
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2003
  5. Forfatter: Ingalill Bartlett, Inger Larsen og Synnøve Sydnes

En inkluderende skole har vi stadig behov for å øve inn nye måter å tenke og handle på. Klassefellesskapet skal fungere for alle - både faglig og sosialt. Ofte er det bare en liten justering i organiseringen av en aktivitet som trengs for at alle kan være med. Andre ganger er det nødvendig med mer omfattende planlegging og tilrettelegging.

I heftet "Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet" vil du som lærer finne ideer, fagstoff og forhåpentlig inspirasjon til å planlegge undervisningen i klassen.