Kunst og håndverk i klasse med elev som er synshemmet - Tema papir | www.statped.no

Kunst og håndverk i klasse med elev som er synshemmet - Tema papir

Heftet gir innblikk i noen synspedagogiske tilnærmingsmåter som kan benyttes i faget Kunst og håndverk.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Kunst og håndverk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Størrelse: 408 kB (32 sider)

Format: PDF

Forfatter: Annelise Qvale (prosjektleder), Kari Brevik, Kjersti Grøstad, Edle Jessen og Sissel Torgersen

Utgiver: Statped, 2003

Heftet er ment å være et metodisk inspirasjonsmateriale for læreren når han skal videreutvikle sine egne opplegg for klassen og eleven som er synshemmet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!